AriAri

DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWE


 

Od kilkunastu lat realizujemy projekty pomocowe, społeczne, kulturalne i badawcze, przede wszystkim w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Skupiamy się na włączaniu osób niepełnosprawnych w pełną aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Systematycznie organizujemy sieć międzynarodowej współpracy rehabilitacyjno-edukacyjnej, z wykorzystaniem aktywności kulturalnej i edukacji włączającej bez rozróżniania na osoby sprawne i niepełnosprawne. Nasz podstawowy program pt. Samodzielność jest uniwersalnym działaniem, który może być zastosowany w każdym kraju i w każdej społeczności. Pracę szkoleniową i terapeutyczną rozwijamy w kooperacji z kolejnymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz administracją lokalną i państwową.

Program budowania pomocy dla osób niepełnosprawnych w Gruzji, Armenii, na Ukrainie to jednocześnie konstruowanie ponadnarodowej współpracy, pomiędzy specjalistami tyfloterapii, terapeutami, pedagogami, muzealnikami, naukowcami, trenerami sportowymi, artystami. W praktyce działania pomocowe to kształcenie kolejnych osób zajmujących się problematyką niepełnosprawności, samopomocą, wsparciem rodzin i opiekunów, edukacją społeczną, opieką nad zwierzętami, tworzeniem grup wolontariuszy, wykształceniem grupy wysoko kwalifikowanych trenerów i instruktorów kilkunastu specjalności.

 

2017
Charków, Kijów, Lwów, Równe, Bydgoszcz, Inowrocław, Łódź, Owińska, Warszawa
2017
Województwo Podkarpackie