Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

2023

Radom, Warszawa, Mazowsze
droga-do-samodzielności-grafika

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Radomiu i w Warszawie.
Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością wzroku realizujemy cykle warsztatów i spotkań. Młodzi uczestnicy wypracowują działania usamodzielniające, tworzące dobre, wzajemne, samopomocowe relacje.

Spotkania są świetną okazją do wzajemnego poznania, opowiedzenia o swoich miejscowościach, regionach i kulturze, co stało się szczególnie ważne w najtrudniejszych okolicznościach – stanu wojennego w Ukrainie. Spotkanie i współpraca są najlepszy sposób poznania w praktyce, nie tylko kultury, historii polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych i słabowidzących w obu krajach. To także pobyt wytchnieniowy i terapeutyczny dla naszych przyjaciół z Ukrainy.

Podczas wspólnych warsztatów korzystamy z miejsc dostępnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Szczególnie skupiamy się na słuchu i audiodeskrypcji. Powstała kolejna część specjalnej „mapy dźwiękowej” miejsc, które zwiedzaliśmy, poznawaliśmy i staraliśmy się opisać. Nagrania i opisy przygotowała młodzież z niepełnosprawnością wzroku z obu krajów podczas wspólnych zajęć terenowych i pod opieką wytrawnych fachowców z Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę oraz Tyflokom.

 

 
🟦🟨 Podróż do Radomia była … szybka, a już na miejscu staraliśmy się, aby było ciekawie, swobodnie i poznawczo:
# zwiedzanie Lublina # zwiedzanie Radomia # zajęcia integracyjne # Tyflokom i zajęcia specjalne # Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna w Radomiu # Warsztat z zakresu orientacji przestrzennej – z zastosowaniem technologii asystujących -Tyflokom: Dawid Krasiński, Rafał Siciarz, Judyta Włodarczyk # Park Trampolin Sky Jump # Zajęcia muzyczne – Anna Fajt # Kawiarenka Społeczna w Radomiu # Bezpieczne poruszanie się w przestrzeni / „białą laska”: Teresa Żuchowska, Agnieszka Rogowska i asysta Dawida Krasińskiego # O dostępności instytucji publicznych w Polsce dla osób o szczególnych potrzebach: Tyflokom -Dawid Krasiński # Pizzeria w Radomiu # Warsztaty metodą dramy i motywy muzyczne: Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR # Ciąg dalszy bezpiecznego poruszania się w przestrzeni / „biała laska”: Teresa Żuchowska, Agnieszka Rogowska i asysta Dawida Krasińskiego # Wycieczka rowerowa tandemami: Towarzystwo Retroctklistów „Sprężyści”, pod wodzą Łukasz Wykroty # Warszawska wycieczka  # Centrum Wsparcia Dydaktyki / Centrum Adaptacji Materiałów Edukacyjnych: Uniwersytet Warszawski
 
 
 

🟦🟨 Співпраця | Współpraca: Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Спеціальна школа 1 в смт Клевань Рівненської обласної ради | Szkoła Specjalna nr 1 w Klewaniu Rady Obwodu Równeńskiego | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | Tyflokom | Тифлоком | Techniczna Szkoła Zawodowa w Równym | Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП | GOOD – Generowanie dobrych działań dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, Równe | ГУД – Генерація успішної дії для осіб з порушеннями зору, Рівні.

🟦🟨 Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 Narodowe Centrum Kultury | Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2023 Національний культурний центр

 

🟦🟨 Wszystkie działania realizujemy także dzięki dzięki Wam i wpłatom na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie!

Zbieramy dalej. Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy Ukrainie!

Zbiórkę prowadzimy poprzez strony:

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.