Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie (Mazowsze 2021)

2021

Mazowsze, Radom

Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie młodzieży niewidomej i słabowidzącej na Mazowszu | Незалежності. Польсько-українські аудіоописи сліпої та слабозорої молоді у Мазовії

 
Realizujemy spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem Samodzielność. Wspólnie z młodymi uczestnikami ustalimy, jaka jest znajomość Ukrainy wśród Polaków i Polski wśród młodych Ukraińców.

Spotkanie i współpraca są najlepszą okazją do budowania kontaktu i wiedzy o sobie w praktyce, nie tylko kultury, historii i relacji polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych w obu krajach. Podczas wspólnych warsztatów korzystaliśmy z audiodeskrypcji, tworząc „mapy dźwiękowa” miejsc, w których gościła grupa z Ukrainy.Uczestnicy to uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z Polski i Ukrainy.

Tematem spotkań były wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Wspólnie z młodymi uczestnikami rozpoznawaliśmy, jak urządzona przestrzeń miejscowości w których na co dzień mieszkają. Jak wyglądają domy, miejsca użyteczności publicznej, szkoły i miejsca spacerów, rekreacji.Projekt służy przełamywaniu podwójnych, a często i zwielokrotnionych barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą, uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, jak i osób z dysfunkcjami, między innymi – wzroku. Jest to kolejny projekt poruszający problem ułatwienia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do treści kulturowych, szczególnie związanych z historią lokalną i relacjami polsko-ukraińskimi dla osób niewidomych.
Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu | SOSW для сліпих та слабозорих дітей у Радомі | Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów – SPRĘŻYŚCI | Радомське товариство ретроциклістів – Пружiнiki | Klub Motocyklowy Rider of Flames Chapter Radom | Мотоциклетний клуб „Райдом вогню” Радом | Tyflokom | Тифлоком | Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu | Музей сучасного мистецтва в Радомі | Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego | Районний музей ними. Яцек Мальчевський.
Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 Narodowego Centrum Kultury
Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2021 Національний культурний центр

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.