Samodzielność: akademia samopomocy z wsparciem Fundacji PZU

2021-2022

Jaksice, Inowrocław, Bydgoszcz

Realizujemy specjalne zajęcia aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami, łączące elementy rehabilitacji, terapii i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt rozwija innowacyjne zajęcia hipoterapii dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie wzroku.

 

Praktykowanie hipoterapii odpowiada na szereg problemów osób z niepełnosprawnościami, łącząc działania aktywizacyjne, z wypoczynkiem i podnoszeniem umiejętności uczestników oraz ich otoczenia. Spotkanie i współpraca będą znakomitą okazją dla młodych osób z niepełnosprawnością wzroku do budowania kontaktu, wiedzy o sobie, relacji z rówieśnikami, dorosłymi i całym otoczeniem.

Wspólnie z Ośrodkiem Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza z Jaksic przygotowaliśmy cykl warsztatów, składający się z blisko dwudziestu godzin spotkań, treningów i hipoterapii, dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

Innowacyjne zajęcia rehabilitacyjne są znakomitym sposobem na usamodzielnianie, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osób z niepełnosprawnościami, ich otoczenia, rodzin, opiekunów, rówieśników.

Równocześnie zależy nam na upowszechnianiu wiedzy i umiejętności różnych form pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wypracowanie skutecznych sposobów wspierania osób z niepełnosprawnościami, to między innymi, stworzenie sieci współpracy z udziałem organizacji, specjalistów, szkół i ośrodków terapii.

Program warsztatów hipoterapii i wspierania osób z niepełnosprawnościami pt. Samodzielność: akademia samopomocy, obejmuje, między innymi zajęcia:
1. Nauka jazdy konnej
2. Integracja sensoryczna
3. Stymulacja wielozmysłowa
4. Poprawa zmysłu równowagi
5. Poprawa umiejętności oddychania
6. Poprawa estetyki chodzenia
7. Nawiązywanie dobrych relacji społecznych
8. Poprawa poczucia własnej wartości i sprawstwa

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.