Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie (Kujawy 2021)

2021

Kujawy, Bydgoszcz, Jaksice

Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie młodzieży niewidomej i słabowidzącej na Kujawach | Незалежності. Польсько-українські аудіоописи сліпої та слабозорої молоді в Куявах

 
Realizujemy spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem Samodzielność. Wspólnie z młodymi uczestnikami ustalimy, jaka jest znajomość Ukrainy wśród Polaków i Polski wśród młodych Ukraińców.
Spotkanie i współpraca są najlepszą okazją do budowania kontaktu i wiedzy o sobie w praktyce, nie tylko kultury, historii i relacji polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych w obu krajach.Podczas wspólnych warsztatów powstała seria z audiodeskrypcji, tworzącą kolejną część Mapy dźwiękowej Bydgoszczy – miejsc, w których gościła grupa z Ukrainy. Uczestnicy to uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z Polski i Ukrainy.
 
Tematem spotkań było wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Wspólnie z młodymi uczestnikami rozpoznawaliśmy, jak urządzona przestrzeń miejscowości w których na co dzień mieszkają. Jak wyglądają domy, miejsca użyteczności publicznej, szkoły i miejsca spacerów, rekreacji.Projekt służy przełamywaniu podwójnych, a często i zwielokrotnionych barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą, uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, jak i osób z dysfunkcjami, między innymi – wzroku. Jest to kolejny projekt poruszający problem ułatwienia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do treści kulturowych, szczególnie związanych z historią lokalną i relacjami polsko-ukraińskimi dla osób niewidomych.
Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Fundacja Fantazmat | Фонд Фантазмат | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице | Fundacja PZU | ПЗУ Фонд
 
Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 Narodowego Centrum Kultury oraz Współpraca międzynarodowa Miasto Bydgoszcz.
Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2021 Національний культурний центр та міжнародна співпраця Місто Бидгощ

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.