Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie

2020

Rosja, Polska

Zapraszamy młode osoby niewidome i słabowidzące do udziału w spotkaniach z rówieśnikami z Polski i Rosji, prowadzonymi online / zdalnie

Planujemy przeprowadzenie spotkań polskiej i rosyjskiej młodzieży z niepełnosprawnością wzroku pod hasłem: nasze przestrzeń codzienna i niecodzienna komunikacja. Tematem przewodnim spotkań będzie wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Dla niewidomych i słabowidzących osób to ogromnie ważna, zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować przyjazną przestrzeń, bliską i daleką dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania w sytuacji dysfunkcji wzroku.

Podczas spotkań będzie okazja poznać Polskę i Rosję, kulturę, języki, ale i wziąć udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, orientacji w przestrzeni, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zajęcia są otwarte i na inne tematy, interesujące uczestników spotkań polsko-rosyjskich.
 
Planujemy przeprowadzenie czterech spotkań zdalnych (poprzez platformę Zoom), dla grupy rosyjskich i polskich uczestników, wraz ze specjalistami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów i wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia.

Zapraszamy!
Fundacja Ari Ari

Współfinansowane przez Centrum Polsko Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu, w programie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 Zdalnie.

 

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.