Samodzielność 2020. Audiodeskrypcje polsko-kaukaskie

2020

Armenia, Gruzja, Polska

Zapraszamy młode osoby niewidome i słabowidzące (10-24 lat) do udziału w spotkaniach z rówieśnikami z krajów Kaukazu, geograficznie dalekich, a kulturowo zaskakująco bliskich, czyli Armenii i Gruzji, prowadzonymi online / zdalnie.

 

Spotkania realizujemy w ramach projektu pt. Samodzielność 2020. Audiodeskrypcje polsko-kaukaskie, spotkania młodzieży z niepełnosprawnościami.Planujemy przeprowadzenie spotkań młodzieży pod hasłem: nasze przestrzeń codzienna i niecodzienna komunikacja. Tematem przewodnim spotkań będzie wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Dla osób niewidomych i słabowidzących osób to ogromnie ważna, zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować przyjazną przestrzeń, bliską i daleką dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania w sytuacji dysfunkcji wzroku.

Podczas spotkań będzie okazja poznać Armenię, Gruzję, tamtejsze kultury, języki, ale i wziąć udział w cyklu warsztatów obejmujących audiodeskrypcję, echolokację, orientację w przestrzeni, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zajęcia są otwarte i na inne tematy, interesujące uczestników spotkań polsko-kaukaskich.

Planujemy przeprowadzenie czterech spotkań zdalnych (poprzez platformę Zoom), dla grupy uczestników z trzech krajów, wraz ze specjalistami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów i wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy!

Armenia – Gruzja – Polska
დამოუკიდებლობა 2020. პოლონურ-კავკასიური აუდიო აღწერილობები
სომხეთი – საქართველო – პოლონეთი
Անկախություն 2020. Լեհ-կովկասյան աուդիո նկարագրությունները

Հայաստան – Վրաստան – Լեհաստան

Współpraca:
მარიანი (Mariani NGO, Gruzja)|202ე უსინათლო ბავშვთა საჯარო სკოლა (Publiczna Szkoła dla Dzieci Niewidomych nr 202 w Tbilisi) | Հանգրավան (Hangrvan NGO, Armenia) | Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Briusowa w Erywaniu) |SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach | K-PSOSW nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy
____
Współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line 2020

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.