animacje i edukacje kulturowe

Zajmujemy się rozmaitymi aktywnościami, działaniami i przedsięwzięciami obejmującymi zasoby kultury materialnej i niematerialnej. Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale i zawsze we współpracy z ludźmi i społecznościami żyjącymi współcześnie.

Prowadzimy regularne działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. Realizujemy prezentacje, wystawy, przeglądy filmowe, „śledztwa w historii”, filmy, audycje, publikacje, warsztaty teatralne, gry planszowe i internetowe, akcje artystyczne, porządkowanie cmentarzy, czy odtwarzanie ludowych zwyczajów. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania i rozmowy.

Najczęściej zajmujemy się zachowaniem, ochroną i popularyzacją kulturowych wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność. Zabiegamy o przywracania pamięci o dziedzictwie wielokulturowych społeczności z małych miejscowości. Jesteśmy przekonani, że współpraca przy zachowaniu kulturowego dziedzictwa to także działanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Chcemy przypominać o niezwykłych społecznościach żydowskich, ormiańskich, tatarskich, karaimskich, ukraińskich, niemieckich, olenderskich, polskich, czy rosyjskich, albo i inaczej: ewangelikach, muzułmanach, katolikach, menonitach, prawosławnych, wyznawcach judaizmu. Znamiennym jest los cmentarzy, szczególnie żydowskich i ewangelicko-augsburskich, które uległy całkowitej dewastacji. W większości przypadków to całkowicie zarośnięte, zasypane, „niewidzialne” miejsca, a jednak przetrwały zachowując swój sakralny charakter.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Puste Noce. Archaizmy ludowe na Kujawach

Puste Noce. Archaizmy ludowe na Kujawach


2014
Kujawy: Włocławek, Plowce, Radziejów, Osięciny, Izbica Kujawska, Kowal, Lubraniec, Smólnik, Mursk, Pasieka , Tymień, Sarnowo, Siarczyce, Czuple, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Chlewiska, Wieniec, Bachórka, Rybitwy, Łęg Witoszyn, Skibin
Zatopione wsie

Zatopione wsie


2013
Zalew Włocławski, Wlocławek, Płock, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów