animacje i edukacje kulturowe

Zajmujemy się rozmaitymi aktywnościami, działaniami i przedsięwzięciami obejmującymi zasoby kultury materialnej i niematerialnej. Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale i zawsze we współpracy z ludźmi i społecznościami żyjącymi współcześnie.

Prowadzimy regularne działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. Realizujemy prezentacje, wystawy, przeglądy filmowe, „śledztwa w historii”, filmy, audycje, publikacje, warsztaty teatralne, gry planszowe i internetowe, akcje artystyczne, porządkowanie cmentarzy, czy odtwarzanie ludowych zwyczajów. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania i rozmowy.

Najczęściej zajmujemy się zachowaniem, ochroną i popularyzacją kulturowych wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność. Zabiegamy o przywracania pamięci o dziedzictwie wielokulturowych społeczności z małych miejscowości. Jesteśmy przekonani, że współpraca przy zachowaniu kulturowego dziedzictwa to także działanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Chcemy przypominać o niezwykłych społecznościach żydowskich, ormiańskich, tatarskich, karaimskich, ukraińskich, niemieckich, olenderskich, polskich, czy rosyjskich, albo i inaczej: ewangelikach, muzułmanach, katolikach, menonitach, prawosławnych, wyznawcach judaizmu. Znamiennym jest los cmentarzy, szczególnie żydowskich i ewangelicko-augsburskich, które uległy całkowitej dewastacji. W większości przypadków to całkowicie zarośnięte, zasypane, „niewidzialne” miejsca, a jednak przetrwały zachowując swój sakralny charakter.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Muzea Medialne

Muzea Medialne


2014
Sulejówek, Miechów, Kielce, Grębocin, Owińska
Puste Noce. Archaizmy ludowe na Kujawach

Puste Noce. Archaizmy ludowe na Kujawach


2014
Kujawy: Włocławek, Plowce, Radziejów, Osięciny, Izbica Kujawska, Kowal, Lubraniec, Smólnik, Mursk, Pasieka , Tymień, Sarnowo, Siarczyce, Czuple, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Chlewiska, Wieniec, Bachórka, Rybitwy, Łęg Witoszyn, Skibin
Symbole Walczące

Symbole Walczące


2014
Andrychów, Lanckorona, Miechów, Niegowić, Sulejówek, Starachowice
Zatopione wsie

Zatopione wsie


2013
Zalew Włocławski, Wlocławek, Płock, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów