Samodzielność 2020. Akademia samopomocy młodzieży niepełnosprawnej

2020

Ukraina, Polska

Незалежність 2020. Академія самодопомоги молоді з обмеженими можливостями

Zapraszamy młode osoby niewidome i słabowidzące (15-35 lat) do udziału w spotkaniach z rówieśnikami z Ukrainy, prowadzonymi online / zdalnie, które realizujemy w ramach projektu pt. Samodzielność 2020. Akademia samopomocy młodzieży niepełnosprawnej.  Podczas spotkań zdalnych będzie okazja poznać Ukrainę, kulturę, czy język ukraiński, ale i wziąć udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, seksuologii, orientacji w przestrzeni, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zajęcia są otwarte i na inne tematy, interesujące uczestników spotkań polsko-ukraińskich. Dla uczestników zdalnych zajęć planujemy w przyszłym roku wycieczkę na Ukrainę i bezpośrednie spotkania z ukraińskimi uczestnikami tych wyjątkowych spotkań „w czasie epidemii”. W programie, między innymi:
1. Prezentacje uczestników
Warsztaty komunikacji cyfrowej i budowania relacji rówieśniczych, społecznych, kompetencyjnych,
– nabywania kompetencji i podniesienie umiejętności posługiwania się technologiami komputerowymi, szczególnie w zakresie obsługi komputera / urządzeń mobilnych (oprogramowania podstawowego i specjalnego oraz programów użytkowych (bazy danych, edycja, programowanie stron www),
– działania samopomocowe w sieci internetowej.
2. Warsztaty komunikacji cyfrowej i budowania relacji rówieśniczych, społecznych, kompetencyjnych,
– nabywania kompetencji i podniesienie umiejętności posługiwania się technologiami komputerowymi, szczególnie w zakresie obsługi komputera / urządzeń mobilnych (oprogramowania podstawowego i specjalnego oraz programów użytkowych (bazy danych, edycja, programowanie stron www),
– działania samopomocowe w sieci internetowej – komunikacja cyfrowa,
3. Warsztaty język polski, z kontekstowym ukraińskim i rosyjskim dla uczestników (wprowadzenie).

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia:
Współpraca:
ХЦРМІ «Право вибору», Харків
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка
Бачити серцем, Kiev

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach (SOSW Owińska)

Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2020 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю за рахунок гранту Міністерства національної освіти.
 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.