Spotkania polsko-ukraińskie młodzieży z dysfunkcją wzroku

2017

Bydgoszcz, Jaksice, Inowrocław

Przeprowadziliśmy spotkanie polskiej i ukraińskiej młodzieży z problemami wzroku pt. Dźwiękowa mapa Kujaw. Spotkania polsko-ukraińskie młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Uczestnikami była młodzież w wieku 12-18, uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, niepełnosprawnej z Polski i Ukrainy. Młodzież ukraińska pochodziła z Charkowa, Kijowa i Równego, a młodzież polska to mieszkańcy Jaksic, Bydgoszczy i okolic (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy oraz Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach).

Zarówno zajęcia i spotkania z wykorzystaniem różnych metod terapii i rehabilitacji, jak i integracyjne, miały na celu wzajemne poznawanie i nawiązywanie kontaktów. Szczególnie ważnym było  poznawanie przez młodych uczestników osób niewidomych i słabowidzących z obu krajach, sytuacji osób niepełnosprawnych i sposobów wspierania środowisk i osób, zwłaszcza z problemami wzroku. W ramach zajęć wprowadzane były elementy edukacji globalnej, przybliżające współzależności systemów kulturowych, ekonomicznych, społecznych i politycznych. Podczas warsztatów korzystaliśmy z metod pracy z dźwiękami, technologiami informatycznymi i urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidzącym dostęp do różnorodnych treści kultury.

Współpraca:
Bydgoszcz, Ośrodek im. L. Braille / Центр им. L Брейлл
Jaksice,  Ośrodek Hipoterapii „Tęcza” / Иппотерапия центр «Радуга»
Inowrocław, Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,SOWA” /
Центр Терапии, Ревалидация поддержка и развитие и Терапевтический детский сад Пункт Непубличного,, Сова „
Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Университет Казимежа Велики
Bydgoszcz, Goalball / Голбол
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка
ХЦРМІ «Право вибору», Харків
Бачити серцем, Kiev

 

Wsparcie i finansowanie:
NCK, Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży
Miasto Bydgoszcz

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.