Dźwiękowa mapa Bydgoszczy 2023 (V) / Звукова карта Бидгоща 2023 (V)

2023

Bydgoszcz, Kujawy
droga-do-samodzielności-grafika

🟦🟨 Dźwiękowa mapa Bydgoszczy V złożona jest z nagrań znanych i nieznanych bydgoskich przestrzeni, poddanych transkrypcji, audiodeskrypcji, opracowaniom dźwiękowym i wizualnym. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia efektów  pracy młodzieży niewidomej i słabowidzącej, wspieranej przez specjalistów z Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę z Poznania, K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a i Fundację Ari Ari z Bydgoszczy.

🟦🟨 Dźwiękowa mapa Bydgoszczy V :

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Drzewa – Leśna Baza Łącko
Jezioro Mielno – Leśna Baza Łącko
Kontrabas – Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
Ławki przy ulicy Mostowej
Makieta średniowiecznej Bydgoszczy
Most Staromiejski im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzyczny plac zabaw – Park Jana Kochanowskiego
Ogród Botaniczny w Myślęcinku
Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „TĘCZA”
Pracownia plastyczna w K-P Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ludwika Braille’a
Rancho „Eden” Oli Gabary w Cielu
Toga – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem: Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy / Україна. Шлях до незалежності. Куявія, w 2023 przeprowadzone w Bydgoszczy i okolicach, między innymi w Cielu, Jaksicach, Łącku, Myślęcinku.

Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością wzroku realizujemy cykle warsztatów i spotkań. Młodzi uczestnicy wypracowują działania usamodzielniające, tworzące dobre, wzajemne, samopomocowe relacje.

Spotkania są świetną okazją do wzajemnego poznania, opowiedzenia o swoich miejscowościach, regionach i kulturze, co stało się szczególnie ważne w najtrudniejszych okolicznościach – stanu wojennego w Ukrainie. Spotkanie i współpraca są najlepszy sposób poznania w praktyce, nie tylko kultury, historii polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych i słabowidzących w obu krajach. To także pobyt wytchnieniowy i terapeutyczny dla naszych przyjaciół z Ukrainy.

Podczas wspólnych warsztatów korzystamy coraz ciekawszej infrastruktury dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami w Bydgoszczy i okolicach. Szczególnie skupiamy się na słuchu i audiodeskrypcji. Powstała kolejna, piąta część specjalnej „mapy dźwiękowej” miejsc, które zwiedzaliśmy, poznawaliśmy i staraliśmy się opisać udostępniająco.

 

🟦🟨 Співпраця | Współpraca: Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Комунальний заклад Харківська спеціальна школа 12 | Instytucja Miejska – Charkowska Szkoła Specjalna nr 12 | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Tyflokom | Тифлоком | | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu | Асоціація друзів скаутів і дітей з особливими потребами в Іновроцлаві | Leśna Baza Łącko | Лісова база Лонцко | Zespół Szkół Muzycznych | Комплекс музичної школи

🟦🟨 Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 Narodowe Centrum Kultury oraz Współpraca międzynarodowa Miasto Bydgoszcz | Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2023 Національний культурний центр та міжнародна співпраця Місто Бидгощ

 

🟦🟨 Wszystkie działania realizujemy także dzięki Wam i wpłatom na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie!

Zbieramy dalej. Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy Ukrainie!

Zbiórkę prowadzimy poprzez strony:

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.