Samodzielność 2021. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami

2021

Ukarina, Polska

Idea akademii samopomocowej to pomysł na prowadzenie systematycznych szkoleń kompetencji i umiejętności oraz szkolenia usamodzielniające dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia: rodziców, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych, terapeutów, opiekunów, edukatorów oraz przedstawicieli samorządów.

 
 

Przeprowadziliśmy serie kilkunastu spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim spotkań  było wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej.

Dla niewidomych i słabowidzących˛ osób to zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować bliską i daleką przestrzeń oraz ludzi, dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania w sytuacji dysfunkcji wzroku. Usamodzielnianie i udostępniania przestrzeni są najefektywniejszymi sposobami włączania osób niepełnosprawnych. Zagadnienie samopomocy zostanie podjęta˛ w formie wspólnych warsztatów i spotkań niewidomej młodzież.

Podczas opracowywania sposobów samopomocowych radzenia sobie z niepełnosprawnością˛ korzystaliśmy z tyflografikij, dostosowanych urządzeń tele-komputerowych i opisów dźwiękowych, przygotowywanymi przez uczestników, także w jako materiał edukacyjny do szerszego rozpowszechniania.  Spotkanie i współpraca były znakomitą okazją do kontaktu i współpracy, zarazem wypracowywanie praktycznych rozwiązań problemów i usamodzielniania 20 osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na Ukrainie.

Podczas spotkań  młodzi uczestnicy poznawali Ukrainę i Polskę, kulturę, język ukraiński i polski, biorąc udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, orientacji w przestrzeni, zajęć z umiejętnościami usamodzielniania, podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych.

Spotkania młodzieży to wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów codziennych, prezentacje uczestników, warsztaty komunikacji i budowania relacji rówieśniczych, społecznych, kompetencyjnych, nabywanie samodzielności, wymiana doświadczeń i podniesienie umiejętności posługiwania się rozmaitymi technologiami, sposobów udostepnień przestrzeni, kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania w Poznaniu, Owińskach i Bydgoszczy

Spotkania w Charkowie i Kijowie

Nagrania (relacje ze spotkań)
Park Orientacji w Owińskach (1)
Park Orientacji w Owińskach (2)
Poradnia Niewidomych i Słabowidzących (1)
Poradnia Niewidomych i Słabowidzących (2)

 

Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie:

w Ukrainie
audiodeskrypcja Charków: Gosia i pomnik Клавдии Шульженко
audiodeskrypcja Kijów: metro w Kijowie
audiodeskrypcja Charków: wieżowiec Gazpromu
audiodeskrypcja Charków: Galina i Rafał
audiodeskrypcja Charków: globus w Muzeum szkolnym Ośrodka im. H. G. Korolenki w Charkowie

w Polsce
audiodeskrypcja Poznań: tyflografika Ratusz w Poznaniu
audiodeskrypcja Poznań: Stary Rynek w Poznaniu
audiodeskrypcja Owińska: Henryk Wereda i pianino
audiodeskrypcja Owińska: tyflomakieta klasztoru Cystersów w Owińskach
audiodeskrypcja Poznań:: słoń Ninio w poznańskim ZOO
audiodeskrypcja Bydgoszcz: Brda i most Bernardyński
audiodeskrypcja Bydgoszcz: barka Lemara – muzeum prywatne
audiodeskrypcja Bydgoszcz: makieta dawnej Bydgoszczy
audiodeskrypcja Bydgoszcz: nad Brdą w Bydgoszczy

Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz)
ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków)
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków)
Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów)
Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань)
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach | SOSW для сліпих дітей в Овінській
KP SOSW Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy | Куявсько-Поморський спеціальний освітньо-освітній центр №1 для дітей та молоді зі слабким зором та зором Л. Брайля в Бидгощі.

Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2021 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю за рахунок гранту Міністерства національної освіти.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.