Akademia samopomocy w Ukrainie

2020

Ukraina, Polska

Projekt odpowiada na pilną potrzebę kształcenia i organizowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawność wzroku, szczególnie dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz specjalistów rehabilitacji (pedagogika, psychologia, fizjoterapia) w Ukrainie. Państwowe systemy praktycznie nie zajmują się pomocą dla osób z niepełnosprawnościami w podstawowych zakresach: zdrowia, rehabilitacji, aktywności, samodzielności.

Dzięki dofinansowaniu z programu RITA – Przemiany w Regionie (edycja wiosna 2020) Fundacji Edukacja Dla Demokracji, kontynuujemy cykl zajęć pt. Akademia samopomocy w Ukrainie (program Samodzielność) / «Академія самодопомоги в Україні», czyli warsztaty, ćwiczenia, szkolenia i praktyki dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i osób specjalizujących się pedagogice specjalnej, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych w Ukrainie. W 2020 i 2021 wspieraliśmy także działalność ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin Pravo Vybora w Charkowie. Ośrodek specjalizuje się w kształceniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dzieci i młodzieży, organizowaniem systematycznego kształcenia, rehabilitacji osób z całej Ukrainy.

W ramach projektu szczególnie transferowana była tematyka: integracji sensorycznej i pomocy domowa, wraz z całym zapleczem rehabilitacyjno-edukacyjnym – organizowania pomocy w terenie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu usamodzielniania, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, włączania w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcji, dostosowań przestrzeni, urządzeń, przedmiotów,procedur i codziennej życzliwości.

Idea akademii samopomocowej to pomysł na prowadzenie systematycznych szkoleń kompetencji i umiejętności oraz szkolenia usamodzielniające dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia: rodziców, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych, terapeutów, opiekunów, edukatorów oraz przedstawicieli samorządów. Dodatkowym aspektem jest realizacja działań pozwalających integrować uchodźców wewnętrznych Ukrainy (obwód charkowski). Niezmiennie, dalekosiężnym celem programu pozostaje wsparcie w tworzeniu pozarządowych ośrodków rehabilitacji i szkoleń, wraz z siecią udostępnianych instytucji dla osób niepełnosprawnych: szkół, muzeów, ośrodków i urzędów. Samodzielność: Akademia samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami jest serią warsztatów i zajęć szkoleniowych dla środowisk osób niepełnosprawnych, realizowaną cyklicznie od 2014 w kilku ośrodkach na Ukrainie.

 

Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) 
ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) 
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków)
Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów)
Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань)
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach | SOSW для сліпих дітей в Овінській
KP SOSW Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy | Куявсько-Поморський спеціальний освітньо-освітній центр №1 для дітей та молоді зі слабким зором та зором Л. Брайля в Бидгощі.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.