Samodzielność. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

2015

Dąbrowa Górnicza, Niżny Nowogród

W ramach programu Samodzielność, zorganizowaliśmy spotkania polskiej i rosyjskiej młodzieży z problemami wzroku. Tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie, także poprzez praktyczne zastosowania: Nowe technologie i informatyzacja społeczeństw. Czy postęp technologiczny sprzyja zbliżeniu narodów?

W ramach programu Samodzielność, zorganizowaliśmy spotkania polskiej i rosyjskiej młodzieży z problemami wzroku. Tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie, także poprzez praktyczne zastosowania: Nowe technologie i informatyzacja społeczeństw. Czy postęp technologiczny sprzyja zbliżeniu narodów?

Przeprowadziliśmy serię warsztatów, podczas których młodzi niewidomi z Polski i Rosji, bezpośrednio od siebie uzyskiwali wiedzę o swoich krajach i kulturze. Korzystaliśmy z metod pracy z audi-deskrypcjami, przygotowywanymi jako materiał dźwiękowy do szerokiego rozpowszechniania. Sprawdzaliśmy w praktyce jak stworzyć wspólną komunikację poprzez dostępne narzędzia technologiczne, czyli przede wszystkim urządzenia mobile z uniwersalnymi programami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wspólnie z młodymi uczestnikami ustalaliśmy, jaka jest znajomość Rosji wśród Polaków i Polski wśród młodych Rosjan. Spotkania były znakomitą okazją do budowania kontaktu i wiedzy o sobie w praktyce, dotyczącej nie tylko kultury, historii i obecnych relacji polsko-rosyjskich, ale także podobieństw i różnic w życiu środowisk osób niewidomych w obu krajach

Program spotkań w Dąbrowie Górniczej:
Zajęcia: integracyjne, Warsztat historii i kultury, prezentacja młodzież polska i rosyjska – Renata Krupa, Monika Bochnak, Mariusz Wyjadłowski (SOSW) oraz Katarzyna Gajewska, Magda Kwaterniak (Fundacja Ari Ari).

Zwiedzanie: Dąbrowa Górnicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wystawa o Wisławie Szymborskiej, Muzeum pod Sukiennicami, Muzeum Zamkowego w Będzinie, Nording Walking nad jez. Pogoria, Muzeum Miejskiego Sztygarka i kopalna ćwiczebna, spacer w Warszawie.

Warsztaty: wykorzystanie nowoczesnych technologii – Jan Szuster (PIRS Creative Lab), warsztaty dźwiękowe – Zuzanna Skibińska (Tyflolaboratorium Dźwięku), zajęcia Pies przyjaciel i przewodnik – Sebastian Grzywacz, sztuka plastyczna i audiodeskrypcja Maria Szczycińska (Galeria Zachęta).

Organizator: Fundacja Ari Ari

Współpraca: Niżnonowogrodzka Regionalna Organizacja Społeczna Rodziców Dzieci Niewidomych „Perspektywa” (ros. Нижегородская региональная общественная организация родителей детей – инвалидов по зрению «Перспектива»)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej

Finansowanie: Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.