Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia

2018

woj. dolnośląskie

Współpracujemy w realizacji projektu szkoleniowego i aktywizacyjnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku z woj. dolnośląskiego.

W partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Dolnośląski współtworzymy projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy programu biorą udział w kursach warsztatach komputerowych, dziennikarskich, telemarketingowych,  a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, obywatelskiego, logopedycznego, tyflopedagogicznego, kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Biuro Projektu:
Dolnośląski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
ul. Grunwaldzka 12 b
Wrocław

Projekt: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata2014-2020.

***
NABÓR UCZESTNIKÓW

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski wraz z Fundacją Ari Ari realizuje projekt pt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata2014-2020.

Aby wziąć udział w projekcie należy jednocześnie spełnić następujące warunki:
– Mieszkać na terenie Wrocławia lub okolic,
– Posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcje narządu wzroku,
– Posiadać nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 67 lat,
– Być osobą nieaktywną zawodowo.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i daje wiele możliwości, a co konkretnie?
– Bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacji i kompetencji społecznych,
– Indywidualne spotkania z prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym a także spotkania z innymi specjalistami,
– Indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się i orientacji przestrzennej,
– Bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych ECDL Base,
– Bezpłatny udział w wyjazdowych kursach zawodowych, takich jak „Warsztat dziennikarski” oraz „Pracownik elektronicznej i telefonicznej obsługi klienta”,
– Dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,
– Spotkania i kursy dostosowane do możliwości czasowych każdego Uczestnika,
– Zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
– Elastyczne podejście do każdego Uczestnika,
– Opiekę trenerów i wolontariuszy,
– Bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.

Więcej informacji: www.dolnoslaski.pzn.org.pl
Tel.: 71 321 32 02, 517 164 476, 502 316 375
e-mail: projekty@dolnoślaski.pzn.org.pl

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/W/2018, z dnia 10 sierpnia 2018

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia: 1130632
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00
Nr postępowania: 1/W/2018, z dnia 10 sierpnia 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/JG/2018, z dnia 12 sierpnia 2018

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 20-08-2018

Numer ogłoszenia: 1130750
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Nr postępowania: 1/JG/2018, z dnia 12 sierpnia 2018

***
WYNIKI
Zapytania ofertowego nr 1/W/2018, z dnia 10 sierpnia 2018
Usługi hotelarskie, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie
Przedmiotem zamówienia była usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1130632, nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
WYNIKI
Zapytania ofertowego nr 1/JG/2018, z dnia 12 sierpnia 2018
Usługi hotelarskie, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie
Przedmiotem zamówienia była usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1130750 , nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE [ANULOWANE]
nr 2/W/2018, z dnia 25 sierpnia 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: oleśnicki, miejscowość: Oleśnica

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 50 osób niewidomych i słabowidzących (5 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 01-09-2018

Numer ogłoszenia: 1133214
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00
Nr postępowania: 2/W/2018, z dn. 25 sierpnia 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE [ANULOWANE]
nr 2/JG/2018, z dnia 26 sierpnia 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: wałbrzyski, miejscowość: Sokołowsko

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 20 osób niewidomych i słabowidzących (2 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 02-09-2018

Numer ogłoszenia: 1133243
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Nr postępowania: 2/JG/2018, z dn. 26 sierpnia 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE [ANULOWANE]
nr 2/W/2018, z dnia 5 września 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: oleśnicki, miejscowość: Oleśnica

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 50 osób niewidomych i słabowidzących (5 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia: 1135129

Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00
Nr postępowania: 2/W/2018, z dn. 5 września 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE [ANULOWANE]
nr 2/JG/2018, z dnia 5 września 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: wałbrzyski, miejscowość: Sokołowsko

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 20 osób niewidomych i słabowidzących (2 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE.

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia: 1135170
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Nr postępowania: 2/JG/2018, z dn. 5 września 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/W/2018, z dnia 17 września 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: oleśnicki, miejscowość: Oleśnica

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 50 osób niewidomych i słabowidzących (5 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego.Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego). Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia: 1137613

Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00
Nr postępowania: 2/W/2018, z dn. 17 września 2018

 

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/JG/2018, z dnia 18 września 2018

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie, powiat: wałbrzyski, miejscowość: Sokołowsko

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base dla 20 osób niewidomych i słabowidzących (2 grup x 10 osób), wraz z przeprowadzeniem egzaminów ECDL BASE oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego.Kurs dla każdej z grup obejmuje 120 godzin dydaktycznych i realizowany jest przez dwóch Trenerów (trenera prowadzącego i trenera asystującego). Ponadto Trenerzy realizujący szkolenie przeprowadzą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
w liczbie godzin 40 (na jedną grupę).

w projekcie pt. Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 25-09-2018

Numer ogłoszenia: 1137760
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00
Nr postępowania: 2/JG/2018, z dn. 18 września 2018

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/W/2019, z dnia 11.02.2019

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia: 1166136
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/JG/2019, z dnia 11-02-2019

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia: 1166196
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/W/2019, z dnia 11.02.2019

Usługi hotelarskie, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1166136
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/JG/2019, z dnia 11-02-2019

Usługi hotelarskie; Województwo: dolnośląskie; Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1166196
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/W/2019, z dnia 12.02.2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług przeprowadzenia pięciu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia: 1166718
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/JG/2019, z dnia 12-02-2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług przeprowadzenia pięciu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia: 1166725
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/W/2019, z dnia 12.02.2019

Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa świadczenia usług przeprowadzenia pięciu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1166718, Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/JG/2019, z dnia 12-02-2019
Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia byłą usługa świadczenia usług przeprowadzenia pięciu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet, w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 1166725, Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/W/2019, z dnia 08.04.2019

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia: 1178549
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/W/2019, z dnia 11-04-2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług przeprowadzenia dwóch warsztatów pn. Badacz-Dziennikarz

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia: 11179181
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 5/W/2019, z dnia 15-04-2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta”,

w projekcie pt.: „„Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 23-04-2019

Numer ogłoszenia: 1179790
Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/W/2019, z dnia 09-04-2019
Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia byłą usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 1178549, Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/JG/2019, z dnia 17-04-2019

Usługi hotelarskie
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej,

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia: 1166196
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/W/2019, z dnia 11-04-2019
Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia dwóch warsztatów pn. Badacz-Dziennikarzw projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 11179181, Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/JG/2019, z dnia 23-04-2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług przeprowadzenia warsztatów pn. „Badacz-Dziennikarz”,

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia: 1181467
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 5/JG/2019, z dnia 23-04-2019

Usługi szkoleniowe
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta”,

w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 30-04-2019

Numer ogłoszenia: 1181464
Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/W/2019, z dnia 11-04-2019
Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta”, w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 1179790, Nr: RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

***
WYNIKI ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/JG/2019, z dnia 12-04-2019
Usługi szkoleniowe, Województwo: dolnośląskie, Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia byłą usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali szkoleniowej, w projekcie pt.: „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 1166196, Nr: RPDS.09.01.03-02-0006/17-00

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.