Dźwiękowa mapa II – Bydgoszcz dostępna

2019

Bydgoszcz

Projekt to spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej z dysfunkcją wzroku w Polsce i na Ukrainie. W tegorocznym cyklu nagrania i spotkania poświęcone były zagadnieniu dostępności miasta i infrastruktury rehabilitacyjnej.

Podczas całej serii warsztatów i spotkań ustalaliśmy: jak dostosować i przygotować przestrzeń przyjazną dla pełnego, społecznego funkcjonowania. Wspólnie z młodymi uczestnikami sprawdziliśmy, czy osoby z problemami wzroku mogą˛ swobodnie zwiedzić´ miasto, odwiedzić znajomych, korzystać z przestrzeni publicznej. Podczas działań skorzystaliśmy z metod typograficznych, audi-deskrypcji i opisów dźwiękowych przestrzeni, przygotowywanymi także do ich rozpowszechniania. Spotkania były znakomitą okazją do poznawania oraz promowania Bydgoszczy uczestników z Ukrainy.

Powstało kilkadziesiąt nagrań różnych przestrzeni Bydgoszczy, mniej rozpowszechnionych i znanych, jak okolice ulicy Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja Reja, ks. Karola Libelta, czy rozpoznawalne Park Jana Kochanowskiego, ulica Gdańska, Wyspa Młyńska.

Nagrania powstawały także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach oraz w Parku Solankowych w Inowrocławiu.

Nagrania zostały opracowane dźwiękowo i wizualnie, a efekty pracy młodzieży niewidomej i słabowidzącej znaleźć można jako mini audio broszury w odnośnikach.

 

audio: Dźwiękowa mapa II Bydgoszczy (i okolice)

audio: Dźwiękowa mapa II Bydgioszcz (audio buzzs)

Wsparcie i finansowanie:
Miasto Bydgoszcz
Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży, Narodowego Centrum Kultury
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, w ramach programu Edukacja i kształcenie profesjonalne

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.