Samodzielność 2015. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie

2015

Owińska, Łódź, Rzeszów, Kołomyja, Kijów, Charków

Spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży z problemami wzroku realizowaliśmy w ramach programu Samodzielność.

W skrócie to różnorodne działania w praktyce budujące systemy pomocy osobom niepełnosprawnym w krajach Partnerstwa Wschodniego. Program służy przełamywaniu barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą, uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, do tego osób z dysfunkcjami wzroku, słuch, czy motoryki.

Podczas spotkań w Owińskach, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie, młodzi uczestnicy rozmawiali o sobie i swojej tożsamości. Przy okazji badali znajomość Ukrainy wśród Polaków i Polski wśród młodych Ukraińców. Szczególnie ważnym było poznawanie przez młodych uczestników osób niewidomych i słabowidzących z obu krajach, aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i sposobów ich wspierania.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod pracy z dźwiękami, technologiami informatycznymi i urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidzącym dostęp do różnorodnych treści kultury. Realizacja projekty była działaniem wzbogacającym ofertę edukacyjną i kulturową, dla osób niewidomych, jak i widzących. Wszyscy młodzi uczestnicy wymiany z Ukrainy po raz pierwszy w życiu uczestniczyli w wyjedzie za granicę, jak i w programie wymiany międzynarodowej.

1. Spotkanie młodzieżowe podczas szkolenia umiejętności rodzicielskich dla osób wychowujących niewidomych i słabowidzących: Mamina Szkoła.
Uczestniczący: dzieci i młodzieży z problemami wzroku z Ukrainy i Polski, rodzice, specjaliści i wolontariusze z Polski i Ukrainy oraz  Armenii i Gruzji.
Zajęcia: tyflologiczne, fizjoterapia, integracja sensoryczna, refleksoterapia, logopedyczne, orientacja w przestrzeni, arteterapia, bajkoterapia, gry i zabawy ruchowe.

2. Spotkanie grup młodzieżowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych nr 6 w Łodzi.
Uczestniczący: dzieci i młodzieży z problemami wzroku z Ukrainy i Polski, specjaliści i wolonatariusze z Polski i Ukrainy.
Zajęcia: spotkanie integracyjne, prezentacje, historie polskie i ukraińskie, Festiwal Światła w Łodzi, rehabilitacja i diagnozy okulistyczne, zwiedzanie, zajęcia sportowe, audiodeskrypcje i nagrania przestrzeni, Chorea – zajęcia słuch, dźwięk i audiodeskrypcja,
Szkolenia: Jan Szuster – oznakowanie przestrzeni, Sebastian Grzywacz i pies przewodnik, Piotr Gębała – komputer dla osób niewidomych.
Wydarzenia: Pokazy Sprzętu i Urządzeń Rehabilitacyjnych (firma Tyflokom z Radomia).

3. Spotkanie grup młodzieżowych w Oddziale Podkarpackim PZN w Rzeszowie.
Uczestniczący: dzieci i młodzieży z problemami wzroku z Ukrainy i Polski, specjaliści i wolontariusze z Polski i Ukrainy.
Zajęcia: spotkanie integracyjne, prezentacje, historie polskie i ukraińskie,spotkanie w gabinecie optometrystycznym, wycieczki i zwiedzanie Rzeszów, Łańcut, Kraków i okolice, zajęcia w kręgielni, zajęcia audialne, nagrania przestrzeni, warsztaty garncarskie.
Zajęcia wokalne w Młodzieżowym Domu Kultury: Ewa Jaworska Pawełek, Agnieszka Iwaniuk- Kula.  
Spotkanie z rehabilitantkami PZNOP: czynności dnia codziennego – Monika Balcerak, orientacja przestrzenna – Agnieszka Płonka, zajęcia arteterapia – Alina Niedużak.
Warsztaty nowoczesnych technologii dla osób niewidomych: Piotr Gębała – komputer dla osób niewidomych, Kamil Kowalczyk – urządzenia elektroniczne, Jacek Piotrowski – kynoterapia, pies przewodnik, Mini – Targi Sprzętu i Urządzeń Rehabilitacyjnych (firma Tyflokom Radom).

Organizator: Fundacja Ari Ari
Finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w programie Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.