Od aktywności do lepszej przyszłości. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących

2019 - 2021

woj. łódzkie

Realizujemy projekt aktywizacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących.

Podstawowym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnienia i włączenie społeczne 20 osób niewidomych lub słabowidzących zamieszkujących (przebywających na stałe lub czasowo) w województwie łódzkim, na obszarach o słabej gęstości zaludnienia według stopnia urbanizacji DEGURBA 3 (*szczegółowa lista poniżej), z terenu powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego, łaskiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego i brzezińskiego.

Efektem realizacji będą, między innymi: wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez uczestników projektu. Równolegle uczestnicy będą mieli możliwość nabywani nowych umiejętności, rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, uzyskania certyfikatów, przygotowania i doświadczenia zawodowego. Aktywizacja uczestników będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do osób, które:
• mieszkają na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych według stopnia urbanizacji DEGURBA 3 (oświadczenie o miejscu zamieszkania),
• są osobami z dysfunkcją wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
• są bierne lub nieaktywne zawodowo,
• są w wieku 18-65 lat.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu oferujemy:
• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
• Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
• Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
• Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
• Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
• Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
• Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
• Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
• Indywidualne kursy zawodowe, w tym część ze stypendium szkoleniowym,
• Płatne staże zawodowe,
• Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
• Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
• Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Dokumenty zgłoszeniowe:
1_Formularz_zgłoszeniowy_uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna
2_Formularz_zgłoszeniowy_osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu
3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_uczestnik projektu
4_Zgoda_na _przetwarzanie_danych_osoba_z_otoczenia
5_Test_kompetencji_cyfrowych_uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna

Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
6_Regulamin_rekrutacji_uczestnictwa_w_ projekcie_

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:
ul. Piotrkowska 38 lokal 8U
90-001 Łódź

Godziny otwarcia:  
poniedziałek od 14.00 do 17.00
środa od 14.00 do 17.00
piątek od 14.00 do 17.00

tel: 42 633-44-18; 506-736-635; 881-771-942;
e-mail: lepszaprzyszlosc.lodz@gmail.com

_______________________________________
Po zakończeniu projektu (między innymi):
• co najmniej 17 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
• co najmniej 12 osób będzie poszukiwało pracy,
• co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 803 200,75 PLN
Całkowita wartość projektu: 845 482,75 PLN
Okres realizacji: od 6 maja 2019 do 30 kwietnia 2021

_______________________________________
Obszar DEGURBA 3 województwa łódzkiego:
• Bełchatów – gmina wiejska, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców
• Brzeziny – gmina wiejska, Dmosin, Jeżów, Rogów
• Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno – gmina wiejska, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce
• Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady
• Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca – gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia
• Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz – gmina wiejska, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
• Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn
• Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów
• Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice – gmina wiejska
• Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce
• Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
• Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim
• Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno
• Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka – gmina wiejska, Regnów, Sadkowice
• Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz – gmina wiejska, Warta, Wróblew, Złoczew
• Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice – gmina wiejska, Słupia
• Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki – gmina wiejska, Ujazd, Żelechlinek
• Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas
• Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki
• Szadek, Zapolice, Zduńska Wola – gmina wiejska
• Głowno – gmina wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz – gmina wiejska

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.