badania i diagnozy

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od ponad 7 lat przeprowadza badania naukowe, tworzy diagnozy i analizy społeczne, wspierając publiczne i pozarządowe instytucje, organizacje i projekty, szczególnie w obszarze społeczeństwa i kultury. W 2015 powołaliśmy Ośrodek Badań Kulturowych, w ramach którego prowadzimy działalność badawczo-naukową oraz konsultacyjną.

Prowadzimy badania społeczności lokalnych, jak i szerszych zjawisk kulturowych. Opracowaliśmy kilkadziesiąt diagnoz społecznych, wraz z rekomendacjami, strategiami rozwiązywania problemów i organizowania projektów. Pracujemy w Polsce i za granicą, zbierając doświadczenia badawcze w krajach Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowo-Wschodniej. Przygotowujemy analizy, plany i programy dla partnerów społecznych, administracji rządowej i samorządowej, dbając o efektywną komunikację i jakość wykonywanych badań.

Pracujemy z wykorzystaniem rozbudowanych metod jakościowych i ilościowych, dobieranych dokładnie do problematyki i specyfiki badawczej, pozwalających nie tylko na dokładniejszy opis, ale i ocenę badanych
zjawisk i struktur społecznych.

Zajmujemy się także doradztwem i konsultacjami badawczymi, wsparciem w przygotowaniu projektów i raportów z rekomendacjami.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.