Samodzielność 2015. Audiodeskrypcje polsko – kaukaskie

2015

Batumi, Tbilisi, Erywań, Łódź

Pierwszy w historii projekt dla młodych osób niewidomych i słabowidzących z trzech krajów, Polski, Gruzji i Armenii, łączący spotkanie integracyjne i praktyczne zajęcia kulturoznawcze i audialne.

 

Po raz pierwszy bezpośrednio upowszechnialiśmy w Armenii  Gruzji problematykę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Projekt realizowaliśmy w kontekście wymiany młodzieżowej, edukacji międzykulturowej i innowacyjnych metod włączających. Realizacja projekty była działaniem  wzbogacającym ofertę edukacyjną i kulturową dla osób niewidomych, jak i widzących. Wszyscy młodzi uczestnicy wymiany z Polski, Armenii i Gruzji [łącznie 27 osób] – po raz pierwszy w życiu uczestniczyli w wyjedzie za granicę, jak i w programie wymiany międzynarodowej.

Cel:
Przełamywanie barier dotyczących:
– usamodzielniania młodzieży i zmiany nastawienia ich rodziców,
– przełamywaniu barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą, uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, jak i ludzi z dysfunkcjami wzroku, słuchy, motoryki,
– wspierania młodzieży niepełnosprawnej w rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form kultury audiowizualnej,
– przystosowania przestrzeni do samodzielnego poruszania się w świecie zewnętrznym.

1. Spotkanie w Gruzji (Batumi, Tbilisi)
Uczestniczący: młodzież z Gruzji i Armenii oraz rodzice i pedagodzy z Gruzji i Armenii.

Prowadzące:
Anna Tomaszewska [dyrektor SOSWDSiN w Łodzi],
Bogumiła Golemba [pedagog w SOSWDSiN w Łodzi],
Nino Chincharauli – pedagog ośrodek dla niepełnosprawnych AISI w Tbilisi,
Nana Timirashvili – dyrektor ośrodka dla niepełnosprawnych TANA w Batumi.

Zajęcia:
O wsparciu dla niewidomych i słabowidzących – metodologie i praktyki.
Warsztaty usprawnianie widzenia,  
Warsztaty orientacji w przestrzeni,
Ćwiczenia – symulatory słabego widzenia,
Wstęp do rehabilitacji podstawowej – ćwiczenia, czynności dnia codziennego.
Zajęcia słuchowe, jak usprawniać orientację w przestrzeni,
Spacery audialne.

2. Spotkanie w Armenii (Erywań).
Uczestniczący: dzieci niepełnosprawne z Armenii, specjaliści z Polski, pedagodzy z Armenii.

Prowadzenie zajęć:
Joanna Kędzierska (tyflologia; terapia dla młodzieży i dzieci, wczesne wspomaganie i edukacja integracyjna),
Kamil Kowalczyk (aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych),
Dariusz Wancerz (stworzenie, utrzymanie i rozwój internetowej stacji radiowej osób niewidomych i słabowidzących),
Piotr Zawrzykraj (tworzenie i uruchomienie radia internetowego, obsługa i konfiguracja programów komputerowych przez osoby z dysfunkcją wzroku),
Łukasz Próchnicki (hipoterapia dla osób niewidomych, rodzic dziecka niepełnosprawnego  – mocne i słabe strony),
Michał Żejmis (warsztaty dla niewidomych dziennikarz i niewidomych radiowców.

Warsztaty i spotkania:
– radio internetowe niewidomych,
– warsztaty tyflologiczne – orientacja w przestrzeni, integracja i czynności dnia codziennego,
– wycieczki i zwiedzanie, z wykorzystaniem metod słuchowych, nagraniami i mapami przestrzeni dla osób niewidomych,
– rozmowy i dyskusje o świecie otaczający, podobieństwach i różnicach, powiązaniach i współzależnościach ze środowiskiem najbliższym i globalnym.

3. Spotkanie grup młodzieżowych w Gruzji: Centrum Rehabilitacji TANA w Batumi oraz Szkoła nr 202 dla niewidomych i słabowidzących  dzieci w Tbilisi.
Uczestniczący: dzieci i młodzieży z Gruzji, Armenii i Polski, rodzice niewidomych i słabowidzących dzieci z Gruzji, specjaliści z Polski, Armenii, i Gruzji.

4. Spotkanie grup młodzieżowych w Polsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi
Uczestniczący: dzieci i młodzieży z Gruzji, Armenii i Polski, specjaliści z Polski, Armenii, i Gruzji.

Zajęcia integracyjne, spotkania ze społecznością szkolną, przygotowywanie świąt bożego narodzenia, zajęcia wokalne i sportowe [gry dla osób niewidomych – goalball, tenis stołowy, kręgle],
Warsztaty rehabilitacja wzroku i orientacja przestrzenna, z wykorzystaniem metod dźwiękowych,
Zajęcia z praktycznego prowadzenia nagrań audialnych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.