Droga do samodzielności Podlasie / Шлях до незалежності. Підляшшя

droga-do-samodzielnosci-podlasie

Kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Droga do samodzielności, realizowane w Białymstoku i okolicach.

Wspólnie z młodzieżą z niepełnosprawnością wzroku wykonamy cykl warsztatów, podczas których uczestnicy uzyska bezpośrednio – wiedzę o sobie, swoich miejscowościach, regionach i kulturze, w szczególnych okolicznościach – stanu wojennego w Ukrainie. Wspólnie z młodymi uczestnikami pracować będziemy nad dobrymi relacjami Polaków i Ukraińców.

Spotkanie i współpraca są najlepszy sposób poznania w praktyce, nie tylko kultury, historii polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych w obu krajach. Podczas wspólnych warsztatów korzystać będziemy z audiodeskrypcji, powstanie specjalna „mapa dźwiękowa” miejsc, w których gościć będziemy grupę z Ukrainy. Nagrania samodzielnie przygotuje młodzież z niepełnosprawnością wzroku z obu krajów podczas wspólnych zajęć terenowych.

droga-do-samodzielnosci-podlasie-baner

Współpraca: Współpraca: ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków), Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków), Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów). Okręg Podlaski Polskie Związek Niewidomych | Підляське окружне Польське товариство сліпих, Tyflokom | Тифлоком.

Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022 Narodowego Centrum Kultury.
Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2022 Національний культурний центр.

Warsztaty audiodeskrypcji zrealizowane dzięki wsparciu w ramach badań pt. Zawód: audiodeskryptor, współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Семінар з аудіодескрипції, проведений завдяки підтримці дослідження під назвою Професія: аудіодескриптор, співфінансування Державного фонду реабілітації інвалідів.

Wyżywienie i pomoc rzeczowa dla uchodźców z Ukrainy sfinansowano ze środków Fundacji PZU
Харчування та матеріальна допомога біженцям з України фінансувалася Фундацією PZU

Współfinansowane dzięki wsparciu firmy AMAZON / Співфінансовано за підтримки AMAZON

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.