Droga do samodzielności Kujawy / Шлях до незалежності. Куявія

droga-do-samodzielności-grafika

Projekt jest sposobem ułatwienia dostępu osób z niepełnosprawnościami wzroku do umiejętności i wiedzy usamodzielniających, szczególnie w sytuacji stanu wojennego w Ukrainie.

Kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Droga do samodzielności,
realizowane w Bydgoszczy i okolicach: Inowrocławiu i Jaksicach.

Wspólnie z młodzieżą z niepełnosprawnością wzroku wykonamy cykl warsztatów, podczas których uczestnicy uzyska bezpośrednio – wiedzę o sobie, swoich miejscowościach, regionach i kulturze, w szczególnych okolicznościach – stanu wojennego w Ukrainie.

Wspólnie z młodymi uczestnikami pracować będziemy nad dobrymi relacjami Polaków i Ukraińców. Spotkanie i współpraca są najlepszy sposób poznania w praktyce, nie tylko kultury, historii polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych w obu krajach. Podczas wspólnych warsztatów korzystać będziemy z audiodeskrypcji, powstanie specjalna „mapa dźwiękowa” miejsc, w których gościć będziemy grupę z Ukrainy. Nagrania samodzielnie przygotuje młodzież z niepełnosprawnością wzroku z obu krajów podczas wspólnych zajęć terenowych.

droga-do-samodzielnosci-baner
Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице,
 

Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022 Narodowe Centrum Kultury oraz Współpraca międzynarodowa Miasto Bydgoszcz.
Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2022 Національний культурний центр та міжнародна співпраця Місто Бидгощ

Warsztaty audiodeskrypcji zrealizowane dzięki wsparciu w ramach badań pt. Zawód: audiodeskryptor, współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Семінар з аудіодескрипції, проведений завдяки підтримці дослідження під назвою Професія: аудіодескриптор, співфінансування Державного фонду реабілітації інвалідів.


Wyżywienie i pomoc rzeczowa dla uchodźców z Ukrainy sfinansowano ze środków Fundacji PZU
Харчування та матеріальна допомога біженцям з України фінансувалася Фундацією PZU

Współfinansowane dzięki wsparciu firmy AMAZON / Співфінансовано за підтримки AMAZON

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.