Samodzielność. Razem bezpieczniej (Zakopane) / Незалежність. Разом безпечніше (Закопане)

zapomniane-cmentarze-baner

Warsztaty edukacyjne realizowane podczas dziewięciodniowego turnusu są dedykowane kilkudziesięcioosobowej grupie kobiet i dzieci – uchodźców z Ukrainy – z których większość boryka się z niepełnosprawnościami oraz traumą wojenną.

W oparciu o edukację nieformalną odbędą się warsztaty wzmacniające aktywność kobiet z zakresu rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem.

Odbędą się również zajęcia umożliwiające nabycie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu poza granicami kraju: przybliżające realia korzystania z opieki zdrowotnej, instytucji publicznych, takich jak urzędy, szkoły czy biblioteki.

W ramach warsztatu ważną częścią będzie również nabywanie kompetencji wspierających aktywność zawodową: nauka pisania i składania dokumentów aplikacyjnych, metod aktywnego poszukiwania pracy – z uwzględnieniem niepełnosprawności uczestników.

Uczestnicy projektu pochodzą˛ w większości z terenów objeętych obecnie działaniami wojennymi (wschodnia i południowa część Ukrainy), doświadczyli oni traumy ze względu na inwazje Rosji w Ukrainie. Dlatego w ramach warsztatów przewidziano również zajęcia z zakresu radzenia sobie z traumą.

Dodatkowo dla niepełnoletnich uczestników projektu przewidziano działania zawierające elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci.

razem bezpieczniej baner2

Współpraca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi (SOSW „na Dziewanny”) | Спеціальна школа та навчальний центр № майор Ієронім Барановський у Лодзі (SOSW на «Коров’як») , ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków), Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków), Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów).

Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021
Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Літні освітні майстер-класи для українських біженців, які перебувають на території Республіки Польща, у рамках Фонду двостороннього співробітництва, що фінансується Фінансовим механізмом Європейської економічної зони та Норвезьким фінансовим механізмом на 2014-2021 рр..

Przejazdy w projekcie dzięki partnerstwu z Fundacją PZU | Поїздки в проекті завдяки партнерству з Фундацією PZU

Spotkania integracyjne dzięki wsparciu firmy AMAZON / Інтеграційні зустрічі завдяки підтримці AMAZON

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.