Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

droga-do-samodzielności-grafika

Projekt odpowiada na pilną potrzebę tworzenia systemu organizującego rehabilitację osób niepełnosprawnych w nowym kontekście nakładających się kryzysów: pandemii, uchodźstwa wojennego, wynikającego z nich kryzysu zdrowia psychicznego. Pomoc humanitarna i ośrodek recepcyjny dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy, zaopatrzenie w podstawowe produkty i środki, żywność, lekarstwa, przedmioty codziennego użytku, środki i pomoce rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Dzięki wsparciu Fundacji PZU.

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc humanitarna dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Konieczne jest bezpośrednia wsparcie dla uchodźców środowisk i otoczenia osób niepełnosprawnych, tworzeniem sieci współpracy i oddolnej pomocy.

Realizacja projektu została przeprowadzona w Ukrainie i w Polsce, z wsparciem partnerów w projekcie w obszarach pomocy humanitarnej i rozwojowej, także w reakcji na gwałtownie pogarszającą się sytuację osób z niepełnosprawnościami, w wymiarze ekonomicznym i społecznym (uchodźcy wojenni), sanitarnym (zagrożenia zdrowotne, epidemiczne), życia codziennego (funkcjonowania bytowego, społecznego), jak i rehabilitacji (przerwane zajęcia, zawieszona opieka, gwałtowny regres w procesie usamodzielniania, pomocy, wsparcia w czynnościach codziennych).

Równolegle przygotowany był ośrodek recepcyjny dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce, z pełnym dostosowaniem dla specjalnych potrzeb (niewidomi, niesłyszący, mobilność, ograniczenia ruchowe, sprzężenia).

Dzięki sfinansowaniu Fundacji PZU udało się:
– dostarczyć pomoc humanitarną dla ponad 50 osób,
– ewakuować ponad 100 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z obszaru aktywnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie
– zapewnić pobyt krótko i długoterminowy w Polsce osobom z niepełnosprawnościami w bezpiecznych, ponad 100 osób z niepełnosprawnościami
– wesprzeć ośrodki recepcyjne, doposażając w pomoce metodologicznie i urządzenia rehabilitacyjne dla ponad 30 osób.

Projekt w praktyce był realizacją systemowego i systematycznego wsparcia rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, osób niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży, osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nadal koniecznością jest doposażenie w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, poprzez które możliwe jest docieranie do licznego środowiska osób z niepełnosprawnościami i podtrzymywania dotychczasowej pomocy. Niezbędnym pozostaje poprawianie infrastruktury i wyposażenia rehabilitacyjnego.

droga-do-samodzielnosci-baner
Співпраця | Współpraca

Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице

Współfinansowane dzięki wsparciu firmy AMAZON

 

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.