Україна. Шлях до незалежності. Куявія / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

2023

Bydgoszcz, Kujawy
droga-do-samodzielności-grafika

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Bydgoszczy, Jaksicach, Łącku i okolicach.
Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością wzroku realizujemy cykle warsztatów i spotkań. Młodzi uczestnicy wypracowują działania usamodzielniające, tworzące dobre, wzajemne, samopomocowe relacje.

Spotkania są świetną okazją do wzajemnego poznania, opowiedzenia o swoich miejscowościach, regionach i kulturze, co stało się szczególnie ważne w najtrudniejszych okolicznościach – stanu wojennego w Ukrainie. Spotkanie i współpraca są najlepszy sposób poznania w praktyce, nie tylko kultury, historii polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych i słabowidzących w obu krajach. To także pobyt wytchnieniowy i terapeutyczny dla naszych przyjaciół z Ukrainy.

Podczas wspólnych warsztatów korzystamy coraz ciekawszej infrastruktury dostępnej dla osób ze specjalnymi potrzebami w Bydgoszczy i okolicach. Szczególnie skupiamy się na słuchu i audiodeskrypcji. Powstała kolejna część specjalnej „mapy dźwiękowej” miejsc, które zwiedzaliśmy, poznawaliśmy i staraliśmy się opisać. Nagrania i opisy przygotowała młodzież z niepełnosprawnością wzroku z obu krajów podczas wspólnych zajęć terenowych i pod opieką wytrawnych fachowców z Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę oraz Tyflokom.

 

 
🟦🟨 Podróż do Bydgoszczy trwała blisko 30 godzin, a już na miejscu staraliśmy się, aby było ciekawie, swobodnie i poznawczo:
# wypoczynek i regeneracja! # zwiedzanie Bydgoszczy # zajęcia taneczne z Asią Wydrą # samoobrona i bezpieczeństwo – Mateusz# technologie komputerowe i mobilne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku – Dawid Krasiński # hipo i przyrodoterapia – Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach # spacer przyrodniczy – Remigiusz Koziński # zajęcia integracyjne kameralnie# spływ kajakowy i łódki na jeziorze Mielno oraz przyrodoterapia – Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu i Leśna Baza Łącko # spacer po lesie i wiekowe dęby w Łącku – Nadleśnictwo Solec Kujawski – nadleśniczy Mariusz Heidinger # audiodeskrypcja przyrody – Remigiusz Koziński # zajęcia taneczne – Asia Wydra # Ogród Zoologiczny w Myślęcinku # Ogród Botaniczny w Myślęcinku # audiodeskrypcja przyrody – Remigiusz Koziński # spacer Stare Miasto ze słynną Wyspą Młyńską włącznie (polecamy!) # Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a – tyflozajęcia pod opieką Aleksandra Gabara, rękodzieło – Beata Towpik, orientacja w przestrzeni – Bogumiła Zastępowska i Szymon Biały, biblioteka brajlowska – Marcin Fojucik i tyfloinformatyka – Szymon Wałęsa # zooterapie – „Rancho” Oli Gabary # spacer bydgoskie – Wyspa Młyńska # audiodeskrypcja obrazów i fotografii – Remigiusz Koziński # audiodeskrypcja instrumentów i słuchanie dźwięków, jakie wydają – Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy # Muzeum Mydła i Brudu # bydgoski „shopping” # Śladami MAEO…Farinelli – koncert specjalny w ramach 61. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Bydgoskiej # Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy # Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy # Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW
 
 
 

🟦🟨 Співпраця | Współpraca: Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Комунальний заклад Харківська спеціальна школа 12 | Instytucja Miejska – Charkowska Szkoła Specjalna nr 12 | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Tyflokom | Тифлоком | | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu | Асоціація друзів скаутів і дітей з особливими потребами в Іновроцлаві | Leśna Baza Łącko | Лісова база Лонцко | Zespół Szkół Muzycznych | Комплекс музичної школи

🟦🟨 Projekt współfinansowany w ramach Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 Narodowe Centrum Kultury oraz Współpraca międzynarodowa Miasto Bydgoszcz | Проект співфінансується в рамках Польсько-український молодіжний обмін 2023 Національний культурний центр та міжнародна співпраця Місто Бидгощ

 

🟦🟨 Wszystkie działania realizujemy także dzięki dzięki Wam i wpłatom na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie!

Zbieramy dalej. Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy Ukrainie!

Zbiórkę prowadzimy poprzez strony:

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.