Dźwiękowa mapa Bydgoszczy (III)

2021

Bydgoszcz

Projekt to cykliczne spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej z niepełnosprawnościami w Polsce i na Ukrainie pod hasłem Samodzielność. Wspólnie z młodymi uczestnikami ustalamy, jaka jest znajomość Ukrainy wśród Polaków i Polski wśród młodych Ukraińców.

Spotkanie i współpraca są najlepszą okazją do budowania kontaktu i wiedzy o sobie w praktyce, nie tylko kultury, historii i relacji polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób z niepełnosprawnościami w obu krajach. Podczas wspólnych warsztatów powstała seria z audiodeskrypcji, tworzącą kolejną, trzecią część Mapy dźwiękowej Bydgoszczy – miejsc, w których gościły grupy z Ukrainy. Uczestnicy to uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z Polski i Ukrainy, studenci, specjaliści, nauczyciele i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Tematem spotkań było wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Wspólnie z młodymi uczestnikami rozpoznawaliśmy, jak urządzona przestrzeń miejscowości w których na co dzień mieszkają. Jak wyglądają domy, miejsca użyteczności publicznej, szkoły i miejsca spacerów, rekreacji. Szczególnie zajmowaliśmy się bydgoskimi muzeami i niezwykłą bydgoską architektura nad Brdą.

Projekt służy przełamywaniu podwójnych, a często i zwielokrotnionych barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą, uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, jak i osób z dysfunkcjami, między innymi – wzroku. Jest to kolejny projekt poruszający problem ułatwienia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do treści kulturowych, szczególnie związanych z historią lokalną i relacjami polsko-ukraińskimi dla osób niewidomych. Podczas działań skorzystaliśmy z metod typograficznych, audi-deskrypcji i opisów dźwiękowych przestrzeni, przygotowywanymi także do ich rozpowszechniania. Spotkania były znakomitą okazją do poznawania oraz promowania Bydgoszczy uczestników z Ukrainy.

Powstało kilkadziesiąt nagrań różnych przestrzeni Bydgoszczy, znanych i nieznanych, jak bulwary nad Brdą, most Jana Kiepury, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Barka Lemara, Muzeum Leona Wyczółkowskiego, Wyspa Młyńska, Młyny Rothera. Nagrania powstawały także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Ośrodku Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach oraz w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej. Nagrania poddane zostały transkrypcji, audiodeskrypcji, opracowaniom dźwiękowym i wizualnym. Efekty pracy młodzieży niewidomej i słabowidzącej znaleźć można jako mini audio broszury w odnośnikach:

Mapa dźwiękowa Bydgoszczy III – audiodeskrypcje
Podcasty z Bydgoszczy

Mapa dźwiękowa Bydgoszczy III –  wizualnie
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Muzeum Mydła i Historii Brudu
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: grupa z Ukrainy przed K-PSOSW im. Louisa Braille’a
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Przechodzący przez rzekę – „wisząca” nad Brdą rzeźba Janusza Kędziory
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: rzeźba Łuczniczki w Parku Jana Kochanowskiego
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Bulwar nad Brdą
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: tablica przy moście Jana Kiepury
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Muzeum Leona Wyczółkowskiego
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Młyny Rothera
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: kłódka z logo Bydgoszczy
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Farbiarnia nad Młynówką
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: powiększalnik w K-PSOSW im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: Brda i most Bernardyński
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: barka Lemara
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: nad Brdą w Bydgoszczy
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy: makieta dawnej Bydgoszczy

 

Співпраця | Współpraca
Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у Бидгощі | Fundacja Fantazmat | Фонд Фантазмат | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице

Wsparcie i finansowanie:
MIASTO BYDGOSZCZ w programie Współpraca międzynarodowa | Mіжнародна співпраця МІСТО БИДГОЩ.

Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 Narodowego Centrum Kultury | Польсько-український молодіжний обмін 2021 Національний культурний центр. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2021 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej |  Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю за рахунок гранту Міністерства національної освіти. Fundacja PZU | PZU Фонд

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.