Samodzielność 2017. Audiodeskrypcje polsko ukraińskie.

2017

Charków, Kijów, Lwów, Równe, Bydgoszcz, Inowrocław, Łódź, Owińska, Warszawa

Przeprowadziliśmy kolejną serię spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z problemami wzroku w Polsce i na Ukrainie.

Tematem przewodnim projektu Audio deskrypcje polsko ukraińskich przestrzeni | Аудіо описовий польсько-український простір były spotkań była próba praktycznej odpowiedzi na zagadnienie: Samodzielności i orientacja w przestrzeni. Podczas całej serii warsztatów i spotkań ustalaliśmy: jak dostosować i przygotować przestrzeń przyjazną dla pełnego, społecznego funkcjonowania.

Dla osób niewidomych i słabowidzących osób orientacja w przestrzeni to kwestia zasadnicza dla samodzielnego życia. Wspólnie z młodymi uczestnikami sprawdziliśmy, czy osoby z problemami wzroku mogą˛ swobodnie zwiedzić´ miasto, odwiedzić znajomych, korzystać´ z przestrzeni publicznej. Jednocześnie ustalaliśmy czy są jakieś różnice lub podobieństwa w wizjach i uwagach młodych Polaków i Ukraińców.

Podczas działań skorzystaliśmy z metod typograficznych, audi-deskrypcji i opisów dźwiękowych przestrzeni, przygotowywanymi także od rozpowszechniania. Skorzystaliśmy także z różnych zalet i ułatwień´ urządzeń mobilnych. Spotkania były znakomitą okazją do wzajemnego poznawania Polaków i Ukraińców z problemami wzroki i wypracowania sposobów rozwiązywania codziennych problemów.

Spotkania na Ukrainie prowadziliśmy wspólnie z ośrodkami dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Charkowie – Centrum Pravo Vyboru i Zespół Szkół im. Korolenki dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz w Kijowie – ośrodku Centrum Baczit Sercem i Zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących nr 5. W Polsce zajęcia i spotkania odbywały się we współpracy ze specjalnymi ośrodkami dla dzieci i młodzieży  niewidomej i słabowidzącej: SOSW nr 6 w Łodzi,  SOSW Owińskach oraz SOSW nr 1 w Bydgoszczy.

Współpraca:
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка
ХЦРМІ «Право вибору», Харків
Бачити серцем, Kiev

 

Wsparcie i finansowanie:
FRSE, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Miasto Bydgoszcz

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.