AriAri

DZIEDZICTWO KULTUROWE


 
Zajmujemy się rozmaitymi aktywnościami, działaniami i przedsięwzięciami obejmującymi zasoby kultury materialnej i niematerialnej. Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale i zawsze we współpracy z ludźmi i społecznościami żyjącymi współcześnie.

Prowadzimy regularne działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. Realizujemy prezentacje, wystawy, przeglądy kinowe, "śledztwa w historii", filmy dokumentalne, prace archeologiczne, publikacje, warsztaty teatralne, gry planszowe i internetowe, pogłębione szkolenia specjalistyczne, teatralne ćwiczenia, akcje artystyczne, porządkowanie cmentarzy, czy odtwarzanie ludowych zwyczajów. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania i rozmowy.

Najczęściej zajmujemy się zachowaniem, ochroną i popularyzacją kulturowych wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność. Od wielu lat zabiegamy o przywracania pamięci o materialnym i niematerialnym dziedzictwie wielokulturowych społeczności małych miejscowości i oddalonych od centrów regionów. Jesteśmy przekonani, że współpraca przy zachowaniu kulturowego dziedzictwa to także działanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Chcemy przypominać o niezwykłych społecznościach żydowskich, ormiańskich, tatarskich, karaimskich, ukraińskich, niemieckich, olenderskich, polskich, czy rosyjskich, albo i inaczej: ewangelikach, muzułmanach, katolikach, menonitach, prawosławnych, wyznawcach judaizmu. Znamiennym jest los cmentarzy, szczególnie żydowskich i ewangelicko-augsburskich, które uległy całkowitej dewastacji. W większości przypadków to całkowicie zarośnięte, zasypane, „niewidzialne” miejsca, a jednak przetrwały zachowując swój sakralny charakter.

2020 - 2021
Kowal, Skępe, Włocławek
2020
Skępe (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie)
2020
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
2020
Kowal, Skępe, Włocławek
30.11.2018
Izbica Kujawska, Chełmno nad Nerem, Grabów, Kutno, Łódź, Warszawa, Włocławek
2017
Olkusz, Szczekociny, Miechów, Charsznica, Nowy Żmigród
2017
Katowice, Kuźniczyska, Olkusz, Radom, Szydłów
2016
Mazowsze
2016
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
2016
Dolny Śląsk i Wielkopolska
2015
Kujawy, Ziemia Dobrzyńska
2015
Bydgoszcz, Giżycko, Skierniewice, Włocławek