AriAri

DZIEDZICTWO KULTUROWE


 
Zajmujemy się rozmaitymi aktywnościami, działaniami i przedsięwzięciami obejmującymi zasoby kultury materialnej i niematerialnej. Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale i zawsze we współpracy z ludźmi i społecznościami żyjącymi współcześnie.

Prowadzimy regularne działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. Realizujemy prezentacje, wystawy, przeglądy kinowe, "śledztwa w historii", filmy dokumentalne, prace archeologiczne, publikacje, warsztaty teatralne, gry planszowe i internetowe, pogłębione szkolenia specjalistyczne, teatralne ćwiczenia, akcje artystyczne, porządkowanie cmentarzy, czy odtwarzanie ludowych zwyczajów. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania i rozmowy.

Najczęściej zajmujemy się zachowaniem, ochroną i popularyzacją kulturowych wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność. Od wielu lat zabiegamy o przywracania pamięci o materialnym i niematerialnym dziedzictwie wielokulturowych społeczności małych miejscowości i oddalonych od centrów regionów. Jesteśmy przekonani, że współpraca przy zachowaniu kulturowego dziedzictwa to także działanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Chcemy przypominać o niezwykłych społecznościach żydowskich, ormiańskich, tatarskich, karaimskich, ukraińskich, niemieckich, olenderskich, polskich, czy rosyjskich, albo i inaczej: ewangelikach, muzułmanach, katolikach, menonitach, prawosławnych, wyznawcach judaizmu. Znamiennym jest los cmentarzy, szczególnie żydowskich i ewangelicko-augsburskich, które uległy całkowitej dewastacji. W większości przypadków to całkowicie zarośnięte, zasypane, „niewidzialne” miejsca, a jednak przetrwały zachowując swój sakralny charakter.

2021
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
2021
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
2020 - 2021
Kowal, Skępe, Włocławek
2020
Skępe (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie)
2020
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
30.11.2018
Izbica Kujawska, Chełmno nad Nerem, Grabów, Kutno, Łódź, Warszawa, Włocławek
2018
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska
2017
Olkusz, Szczekociny, Miechów, Charsznica, Nowy Żmigród
2017
Katowice, Kuźniczyska, Olkusz, Radom, Szydłów
2016
Mazowsze
2016
Kujawy i Ziemia Dobrzyńska