Spacery włocławskie 2022

2022

Włocławek

Spacery włocławskie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką, do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych perspektyw.

Spacery to równocześnie spotkania z mało znanymi, intrygującymi, a często i trudnymi tematami dotyczącymi historycznego i kulturowego dziedzictwa  Chcieliśmy przypomnieć ogromnie znaczące historie społecznych, gospodarczych i wielokulturowych relacji. Trasy spacerów dotykają Pamięci, a także Niepamięci o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości.

Większość miast na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej ukształtowały intensywne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne XIX i I poł. XX w. Spacery lokalne to podróże w nieznane historie, zaskakująco bliskie, mające bezpośredni wpływ na dzisiejsze krajobrazy miejscowości na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. U ich podstaw są wielokulturowe relacje, współpraca, rywalizacja. zmienne wpływy obecności ludzi i społeczności pochodzenia żydowskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czy olenderskiego,

W Spacerowniku o Włocławku opowiadają mieszkańcy, badacze i pasjonaci historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii. Spacerownik włocławski złożony został z kilkunastu rozmaitych „szlaków” spacerowych, zaproponowanych i poprowadzonych przez znakomitych gawędziarzy: Krzysztofa Cieczkiewicza, dr Tomasza Dzikiego, prof. Michała Pszczółkowskiego, Mirosławę Stojak, Tomasza Wąsika.

Wszystkie trasy spacerów włocławskich realizowane są także bezpośrednio jako spotkanie, oprowadzanie i wędrówka do opisanych miejsc i opowieści. Do 2022 roku zrealizowaliśmy kilkanaście spacerów po Włocławku, planujemy następne. Zapraszamy do skorzystania ze spacerów i wędrówki po historii i współczesności, wraz ze Spacerownikiem włocławskim jako przewodnikiem i swoistą opowieścią o Włocławku.

Spacer pt. Żydowscy mieszkańcy Włocławka
Przewodniczka: Mirosława Stojak
Trasa spaceru: Plac Wolności – Polskiej Organizacji Wojskowej – Kościuszki – Piekarska – 3 Maja – Żabia – Łęgska – Tumska
* Lekarze, przemysłowcy, pisarze i chemicy – żydowscy mieszkańcy Włocławka stanowili ważny, choć zapomniany fragment tkanki społecznej. Wystarczy powiedzieć, że dwóch spośród włocławskich Żydów zdobyło nagrodę Nobla! Dziś osiągnięcia tych znamienitych włocławian zostały zapomniane.

Spacer pt. Niezwykli ludzie Włocławka
Przewodnik: dr Tomasz Dziki
Trasa: Plac Wolności – 3 Maja – Piekarska – Brzeska – Słowackiego – Wojska Polskiego – Zamcza – Cyganka – Stary Rynek – Łęgska
* Laureat Nagrody Nobla (Tadeusz Reichstein), „papież literatury” (Marcel Reich-Ranicki), wynalazca filmu dźwiękowego (Józef Tykociński) – to tylko niektórzy ze znanych włocławian, o których wspomnimy podczas spaceru. Będą artyści (wybitny rzeźbiarz Stanisław Zagajewski, malarz Aleksander Laszenko, literat Zdzisław Arentowicz), politycy (Charles de Gaulle, Julian Marchlewski) i społecznicy (Ludwik Bauer, Włodzimierz Gniazdowski). Będziemy spacerować śladami nie tylko rodowitych mieszkańców, ale i tych, którzy z Włocławkiem związali byli choćby przez pewien czas swojego życia.

Spacer śladami pamięci o znanych i nieznanych po cmentarzu komunalnym we Włocławku
Przewodnik: Krzysztof Cieczkiewicz
Trasa: Henryk Bista – Ludwik Bauer – rodzina Bojańczyków – Zdzisław Mrożewski – Hugo Mühsam – Eugeniusz Gajewski – Rodzina Haacków – Izabela Zbiegniewska – mogiła wioślarzy – kwatery obrońców Włocławka – Szmul Czarny – Adolf Poznański
* Spacer adresowany do młodych uczestników. Cmentarz komunalny we Włocławku przy al. Chopina,  to pretekst do opowieści o ludziach, którzy tworzyli historię Włocławka. Krzysztof Cieczkiewicz, przewodnik włocławskiego PTTK, zabierze uczestników w fascynującą podróż po mieście trzech kultur i religii – ewangelickiej, żydowskiej i katolickiej. Spacer będzie także okazją do poznawania misternych, zabytkowych nagrobków, jak i upamiętnienia znanych i nieznanych ludzi Włocławka.

Spacer pt. Muzea Włocławka i ich historia
Przewodnik: Tomasz Wąsik
Trasa: Słowackiego- Kopernika – Zamcza – Szpichlerna – Łęgska – Bulwary Piłsudskiego
* Włocławskie muzea skrywają wiele tajemnic! O niektórych z nich dowiemy się podczas spaceru z kierownikiem Muzeum Historii Włocławka, Tomaszem Wąsikiem. Co można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym? Jaka historia kryje się za założeniem jednego z najstarszych muzeów w Polsce – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej? Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba? Jakie najcenniejsze eksponaty znajdują się we włocławskich zbiorach?

Spacerownik. Spacery lokalne (2022) to wydanie drugie, uzupełnione trzema nowymi spacerami zrealizowanymi w 2022 roku dzięki dofinansowaniu ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Włocławek (2022), z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2022 oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.