Konkurs foto / film / grafika dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia do 19 listopada!

26.10.2018

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Weź udział w konkursie na krótki film, fotoreportaż, nagranie, animację, rysunki, lub komiks, wykonane w dowolnej technice i nieprzekraczające 3 minut / 15 zdjęć prezentacji.

Lubisz nieznane historie, ciekawe opowieści, zapominane miejsca? Chciałbyś o nich opowiedzieć, pokazać, przedstawić?

Nagraj, narysuj lub zmontuj opowieść przedstawiającą stare zabudowania fabryczne, czy przemysłowe, dawny majątek ziemski, młyn, olejarnię, gorzelnię, cukrownię, stację kolejową, przystań rzeczną, czy też budynek przedwojennej spółdzielni, banku, zabudowań administracyjnych.

Niech będzie to miejsce, które znasz, położone w Twojej miejscowości lub okolicy, o którego istnieniu będą mogli dowiedzieć się inni ludzie. Pomóż odkryć mało znane miejsca i krajobrazy, w których jeszcze można podziwiać świadectwa gospodarczych i kulturowych przemian XIX I XX wieku

Na zgłoszenie Twojego opracowania i prezentacji czekamy do 19 listopada 2018. Wystarczy, że wyślesz plik na adres: ariari@ariari.org [do 20 MB] lub poprzez stronę wetransfer.com na adres ariari@ariari.org  [do 2 GB]. Długość prezentacji nie powinna przekraczać 3 minut, bez względu na użytą metodę i format wykonania. Załącz wypełnione zgłoszenie z krótkim opisem prezentacji.

Najciekawsze prezentację zostaną nagrodzone, jury konkursu przyzna wyróżnienia i nagrody: rejestrator dźwięku [profesjonalny dyktafon], aparat fotograficzny i bilety do kina.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Fundacja Ari Ari

Realizacja konkursu, dzięki dofinansowaniu przez Muzeum Historii Polski, w ramach programu pt. Patriotyzm Jutra 2018.

„Wiek XIX to okres wielkich przemian regionu [kuj-pom]. Reformy uwłaszczeniowe przekazały chłopom na własność nowoczesne narzędzia i metody upraw. Okres dobrej koniunktury dla rolnictwa w II poł. XIX w. to nowe inwestycje – w majątkach ziemiańskich budowano m.in. gorzelnie, cukrownie i parowe młyny. Dzięki melioracji .. oraz podziałom większych majątków zagospodarowywano nieużytkowane wcześniej grunty i zakładano nowe wsie.. Przeważające wcześniej budownictwo drewniane zastępowane było w szybkim tempie nowymi domami i zabudowaniami gospodarczymi wznoszonymi z bardziej trwałej cegły. Unowocześniona w ten sposób zabudowa przetrwała w wielu miejscach regionu bez większych zmian aż do końca XX w.” (za: Bogucki B., www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/historia/okres-zaborow/gospodarka.html)

Projekt wprost dotyczy patriotycznych działań u podstaw i pracy organicznej, wiedzy o wpływach i znaczeniu przemian gospodarczych na budowanie i zachowanie tożsamości narodowej. Ważnych także współcześnie, szczególnie w
lokalnym, regionalnym wymiarze.

Organizator: Fundacja Ari Ari
Dofinansowane w ramach programu pt. Patriotyzm Jutra 2018 Muzeum Historii Polski

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.