Wodne Memory. Mazowsze płockie

2016

Mazowsze

Wodne Memory (edycja płocka) to gra edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z talii kart, przedstawiających niezwykłe miejsca i zjawiska, związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym nadwiślanych okolic północnego Mazowsza.

„Odwróciliśmy się od Wisły, zapominając, że jest najważniejsza”, jak powiedział kapitan żeglugi śródlądowej, podsumowując wernisaż projektu pt. Zatopione Wsie (2014). Od kilku lat prowadzimy Wodne Memory, czyli program edukacyjny i animacyjny, przywracający świadomość znaczenia wody w kulturze.

W 2016 szczególnie zajęliśmy się wodnymi historiami Mazowsza w okolicy Płocka i Gostynina. Największe miasta regionu leżą nad rzekami, kilkanaście miejsc to zdroje i uzdrowiska, jest wiele pojezierzy, a wszystkie coraz mniej widoczne, coraz rzadziej zagospodarowywane, nieznane. A jeszcze kilkanaście lat temu były kluczowe w tworzeniu kulturowego krajobrazu, jak i uczestniczenia w kulturze.

Razem z seniorami i młodzieżą z Mazowsza, zbieraliśmy wodne historie, tworząc grę „Wodne Memory”, dotyczącą wody i jej różnych, kulturowych znaczeń. Odtwarzaliśmy wodne legendy, szlaki, historie, przypominając, że woda to źródło zasobów, po prostu kultury. Efektem działań jest między innymi, gra edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z talii kart, przedstawiających niezwykłe miejsca i zjawiska, związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym nadwiślanych okolic północnego Mazowsza. Gra memory jest nie tylko narzędziem edukacyjnym, ale i mapą kulturową – Wodnym Memory.

Pasjonujące jest śledzenie historii map, zawsze umownych i niedokończonych,z wieloma miejscami i zjawiskami do odkrywania. Zapraszamy do odnajdowania, złożenia, poznawania i kolekcjonowania tych „obrazów” oraz pamiętaniu o wodzie. Słowo „memory” w języku angielskim oznacza „pamięć”, a „wodne” – to nawiązanie do jednego z czterech żywiołów, którego moc człowiek od wieków próbuje okiełznać, żyjąc i tworząc dzięki wodzie.

Przewodnik: Wodne Memory. Mazowsze płockie.


Organizator: Fundacja Ari Ari
Partner: Galerianka
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 2 w Płocku, Gimnazjum nr 1. im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego we Włocławku, Klub Osiedla „Łukasiewicz” PSM L-W w Płocku
Finansowanie: Województwo Mazowieckie, w ramach zadania pt. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.