Muzea Medialne

2014

Sulejówek, Miechów, Kielce, Grębocin, Owińska

Program pt. Muzea Medialne to cykl szkoleń i warsztatów, mających wesprzeć muzealników w podnoszeniu ich umiejętności informatyczno-technologicznych i kompetencji medialnych.

Muzea w Polsce stają się ważnymi ośrodkami życia społecznego, nie tylko gromadzenia i opieki nad kulturowym dziedzictwem [materialnym i niematerialnym]. Program pomaga zmierzyć się z nowymi technologiami i ideami komunikacyjnymi twórcom i organizatorom muzeów społecznych, prywatnych i wyznaniowych. Zdecydowanie stawiamy na użyteczność przekazywanej wiedzy i umiejętności. Do współpracy w kolejnych cyklach, zapraszamy specjalistów rozmaitych dziedzin informatycznych i medialnych. Strona internetowa jest jednym z narzędzi wspomagających muzealników, zarazem prezentacją procesu szkoleń oraz repozytorium wiedzy i umiejętności, udostępnionym wszystkim zainteresowanym.

Pierwszy cykl szkoleń poświęciliśmy podstawowym kompetencjom technologiczno-informacyjnym, które z pewnością przydadzą się do skuteczniejszego:
> pozyskiwania dotacji i dofinansowań na działalność muzeów,
> promowania, reklamy i budowania wizerunku muzeów oraz działalności muzealniczej,
> budowania dobrych relacji ze zwiedzającymi, samorządami, instytucjami i mediami.

Zależało nam, aby w efekcie uczestnicy szkoleń uzyskali:
> swobodniejsze poruszanie się w cyfrowej dokumentacji, aplikacjach i szablonach,
> wytrenowanie umiejętności korzystania ze wszystkich istniejących mediów: od gazet po społeczności wirtualne,
> umiejętne korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnych poprzez media społecznościowe, interaktywną telewizję, używanie wyszukiwarek internetowych,
> kreatywne używanie mediów i technologii informatyczno-komunikacyjnych,
> zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii mediów oraz praw autorskich w sieci internetowej.

1. Warsztaty w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Warsztaty informatyczne – Wojciech Ziółkowski (Tyflokom)
Warsztat muzealniczy „Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918” – Barbara Gołębiowska (Muzeum Józefa Piłsudskiego) >> http://mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow
Warsztat medialny „Lokalne w globalnym. Muzea w świecie mediów czy poza nim?” – Beata Nessel (Muzeum Józefa Piłsudskiego) >> m.in.: https://www.facebook.com/BarwyNieobojetne | http://www.mieszkancyspod11.pl/

Zwiedzanie:
siedziba Muzeum Józefa Piłsudskiego (Dworek Milusin)
Muzeum Historii Żydów Polskich.

2. Warsztaty w Muzeum Ziemi Miechowskiej:
Wojciech Ziółkowski, Łukasz Pruchnicki (Tyflokom) – warsztaty informatyczno-komputerowe (Word, Excel, wstęp do edytora CMS).
Kamil Kowalczyk, Piotr Zawrzykraj (Tyflokom) – przystosowanie przekazu medialnego i przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Warsztat na temat aplikacji i urządzeń wykorzystywanych przez osoby niewidome.
Magdalena Zych (Muzeum Etnograficzne w Krakowie im. Seweryna Udzieli) – programy badawcze muzeum i współpraca z mediami – zaprezentowany został m.in. projekt Wesela 21.
Ula Kowal-Kirga – jak przygotować w prosty i estetyczny sposób materiały promocyjne swojego muzeum.
Ewa Majdecka (Centrum Cyfrowe Projekt Polska) – licencje Creative Commons (powstanie, specyfika, użycie w muzeach, ćwiczenia, dyskusja).

Zwiedzanie Muzeum Ziemi Miechowskiej:
Justyna Kasińska – wystawa „Pradzieje Ziemi Miechowskiej” (ekspozycja w trakcie przygotowań).
Marcin Florek – wystawa „Duma miechowska 1944” (ekspozycja czasowa).
Ewa Kozak – wystawa „Piękno ukryte w jedwabnej materii. Tkaniny z kolekcji bożogrobowców” (ekspozycja stała).

3. Warsztaty w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach).
Monika Rosmanowska (Muzeum Dialogu Kultur) – Muzeum Dialogu Kultur – multimedialne muzeum idei / Zwiedzanie ekspozycji stałej MDK.
Wojciech Ziółkowski i Łukasz Pruchnicki (Tyflokom): Excel – formuły warunkowe, funkcje daty i czasu, operacje na danych tekstowych. Media społecznościowe, m.in. Facebook, Twitter, Instagram.
Michał Sierlecki (Muzeum Dialogu Kultur) – Gromadząc wspomnienia i relacje. Archiwum Historii Mówionej MNKi.
Maciej Kubat (Fundacja  Ari Ari) – Arduino – przykłady zastosowań do tworzenia interaktywnych prezentacji.
Urszula Kowal-Kiraga (Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Jak przygotować ulotkę, plakat.
Filip Rak (Centrum Cyfrowe) – Prawo autorskie.
Joanna Tabaka (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) – Jak przeprowadzić wywiad, zrobić notatka prasowa – ćwiczenia praktyczne.

4. Warsztaty w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie k/ Torunia:
Marek Jakubowski (Studio Tyflografiki / Muzeum Tyflologiczne w Owińskach) – Tyflografika i przystosowanie przestrzeni dla niepełnosprawnych.
Zuzanna Skibińska (Tyflolaboratorium Dźwięku w Poznaniu) – Warsztaty audio metodologii / Praca z dźwiękami, nagraniami audio.
Sławomir Fornal, Paweł Wróblewski (Tyflokom): szablon CMS (prosty szablonu stron internetowych), narzędzia projektowania grafiki  (grafika 2d i/lub program Photoshop), przygotowanie fotografii (skalowanie, kadrowanie, retusz, efekty graficzne).
Dariusz Subocz (Muzeum Papiernictwa i Drukarstwa w Grębocinie) Zwiedzenie muzeum / Warsztaty papierniczo-drukarskie.
Jolanta Tabaka /(Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie) – Wywiad, notatka prasowa – ćwiczenia praktyczne.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.