Włocławskie Memory

2012

Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

Słowo “memory” w języku angielskim oznacza “pamięć”. Włocławskie Memory to projekt edukacjno-kulturowy, którego efektem jest m.in. gra edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod tym samym tytułem poruszająca tematykę wielokulturowej, nieco zapomnianej, historii Włocławka.

„Włocławskie Memory” jest zarazem metaforą dotyczącą Włocławka, w którym żyły społeczności różnego pochodzenia i wyznania. Złożona została z talii kart, przedstawiających historyczne miejsca i postaci Włocławka. Do gry dołączyliśmy broszurę edukacyjną z informacjami o ludziach i budynkach przedstawionych na kartach oraz mapę miasta z ważnymi dla gry miejscami. Działania uzupełniła strona internetowa, a także akcje animacyjne w mieście prowadzone w 2012 roku. Chcieliśmy zainspirować do odkrywania, poznawania i utrwalenia wiedzy o historii Włocławka. Skomplikowanej, fascynującej, wciąż odkrywanej i nadal wielokulturowej. Chcieliśmy opowiedzieć o losach miasta tworzonego przez różne społeczności: polską, niemiecką, żydowską, rosyjską. Przywołując Cycerona, rzymskiego klasyka, że “historia nauczycielką życia”, jesteśmy przekonani o podobnie pozytywnym wpływie dobrej Pamięci.

W ramach działania przeprowadzone zostały m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, w sierpniu odbył się czterodniowy, plenerowy przegląd filmowy na włocławskich bulwarach, prezentujący najciekawsze polskie kino historyczne, wydany został biuletyn przeglądu, wygłoszono prelekcje i prezentacje, a na filarach nadwiślanego mostu zawisła wystawa archiwalnych zdjęć i materiałów. Zwieńczeniem projektu jest wydanie papierowej gry edukacyjnej opartej o mechanizm popularnej gry memory, kolportowanej bezpłatnie w instytucjach edukacyjnych. Tym razem na kartonikach znalazły się ważne dla historii miasta postacie i miejsca związane z wielokulturowymi dziejami Włocławka. Do gry została dołączona mapa. Posługując się nią oraz ściągając ze strony www.wloclawskiememory.pl nagrania opisów miejsc, można odbyć audiowycieczkę uliczkami Włocławka. Dla tych, którzy wolą internetowo ćwiczyć swoją pamięć uruchomiliśmy grę on-line oraz zamieściliśmy opisy ilustracji zamieszczonych na kartonikach.

Pomysł na realizację Włocławskiego Memory wziął się z ponad czteroletniej pracy badawczo-edukacyjno-animacyjnej na Kujawach, którą rozpoczęliśmy w 2009 roku, 14 kilometrów od Włocławka, porządkując cmentarze ewangelicko-augsburskie oraz zbierając historie mówione.

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Przegląd filmowy był współfinansowany przez Urząd Miasta Włocławek w ramach letniej imprezy „Bulwar Sztuki”. Partnerem merytorycznym działania jest włocławski oddział Archiwum Państwowego w Toruniu. Patronat nad grą objął portal Qlturka.pl. Dziękujemy także Włocławskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku (szczególnie pracującej w nim grupie genealogów).

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.