Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny

2021

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny (WUE) to program wyrastający z ponad dziesięciu lat doświadczeń Fundacji Ari Ari w realizacji badań etnograficznych, diagnoz lokalnych i cyklicznych projektów wspierających rozmaite aktywności z obszaru materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale zawsze we współpracy z twórcami, organizatorami i pasjonatami rozmaitych dziedzin i aktywności. Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny to regularne i długofalowe działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. W ramach WUE realizujemy spotkania z twórcami, artystami, folklorystami, regionalistami, etnografami. Podejmujemy rozmaite formaty, od prezentacji, wystaw, przeglądów muzyki, warsztatów, plenerów po opracowanie filmów dokumentalnych, publikacji, odtwarzanie ludowych zwyczajów, czy akcje artystyczne. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania, współpraca, współtworzenie działań.

 W 2021 roku bohaterami i współrealizatorami zajęć byli zbieracze, kolekcjonerzy muzealnicy, archiwiści i regionaliści z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wszyscy są przedstawicielami oddolnego, prywatnego, niepublicznego ruchu muzealniczego, jednego z najciekawszych zjawisk współczesnej kultury, dynamicznie rozrastającego się w całej Polsce (i nie tylko!). Zajmują się zbieraniem, ochroną i popularyzowaniem kulturowego dziedzictwa. Tworzą, często w małych miejscowościach, prawdziwe centra kultury, animacji i edukacji kulturowej, równocześnie pozostając „strażnikami” pamięci.

Zrealizowaliśmy cykl spotkań i animacji popularyzujących unikalne zjawiska kultury ludowej i zanikającego folklor Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi i organizatorami małych, prywatnych i społecznych muzeów przeprowadziliśmy kilkanaście spotkań pod szyldem: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny. Odbyły się wędrowne wykłady, badania gwary kujawskiej, warsztaty muzealnicze i dokumentacyjne, koncerty muzyki ludowej i potańcówka, plenery malarskie i filmowe, spacery lokalne oraz prezentacje i wystawy skupione na niepowtarzalnych i oryginalnych muzealiach. Wszystkie zajęcia realizowaliśmy z muzealnikami, etnografiami i mieszkańcami małych miejscowości. Pozostajemy z nadzieją, że wspólnie będziemy kontynuować i rozwijać współpracę w ramach następnego cyklu zajęć Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego.

Współpraca w realizacji projektu: Izba Pamięci w Lubień Kujawski, Muzeum Szkolne w Kowalu, Galeria Teatru Impresaryjnego we Włocławku, Aleksandrowska Izba Historyczna w Aleksandrowie Kujawskim, Archiwum Leśnej Bazy Łącko k/ Pakości, Małe Muzeum w Skępem, Urząd Miasta i Gminy Skępe, Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski, Urząd Miasta Kowal, Gmina Miasto Włocławek, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim, Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Gustaw ze Skępego, Stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, Lipnowska Grupa Literacka, Dyskusyjny Klub Filmowy „Ósemka” z Włocławka,  Zespół ludowy Wierzchosławiczanki z Wierzchosławic, Kapela Spod Kowala, Zespół ludowy Śmiłowianki ze Śmiłowic.

 

Współfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.