Wędrowna wystawa: Muzea i Opowieści w Toruniu

2021

Toruń

Wędrowna wystawa: muzea i opowieści w Toruniu to kolejne spotkanie z cyklu pt. Spacery lokalne, czyli wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych perspektyw.

Spacery i wędrowne wystawy to równocześnie spotkania z mało znanymi, intrygującymi, a często i trudnymi tematami dotyczącymi historycznego i kulturowego dziedzictwa. Chcemy przypominać, że „tuż obok” istnieją znaczące, niezwykłe, nieoczywiste ślady przeszłości, historie i opowieści. W 2021 roku bohaterami i współrealizatorami Wędrownej wystawy byli toruńscy kolekcjonerzy, muzealnicy, archiwiści, edukatorzy i animatorzy muzealni. Reprezentują ciągle mało znany powszechniej oddolny, prywatny, niepubliczny ruchu muzealniczy w Polsce. W Toruniu istnieje ponad dwadzieścia prywatnych i społecznych muzeów. Zajmują się zbieraniem, ochroną i popularyzowaniem kulturowego dziedzictwa, szczególnie skupione na Toruniu i okolicach  (ale nie wyłącznie!). Muzea prywatne w Toruniu tworzą prawdziwe centra kultury i historii, równocześnie niezwykle atrakcyjne miejsca do zwiedzania, przeżyć, zdobywania wiedzy i umiejętności.

Wybrane do Wędrownej wystawy muzea i opowieści w Toruniu wyróżnia: narracyjna forma, budowanie wrażeń, nakierowanie na aktywizowanie widzów i zwiedzających, sięganie do animacji teatralnej, budowanie wspólnie z uczestnikami opowieści i przeżyć, jak i kolekcje w dużej części złożone z legend, bajek, baśni, przypowieści, opowiadań, czy miejskich mitów.  Równocześnie odsłaniając jak fascynującym może być odkrywanie, poznawanie, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o Toruniu, jego mieszkańcach, kulturze, pamięci i sposobach jej podtrzymywania. Prezentowane muzea nie pozostają wyłącznie „skarbcami”, czy kolekcjami przedmiotów. To przede wszystkim aktywne, pełne pasji i determinacji działania konkretnych ludzi, którzy zbierają, przechowują, utrwalają i przekazują małe i wielkie historie, kulturowe dziedzictwo, pamięć i system wartości. Zależało nam na pokazaniu niezwykłych przedsięwzięć, upowszechnieniu wiedzy o istnieniu niepublicznych muzeów w Toruniu i podkreśleniu znaczącej misji realizowanej poza zgiełkiem codzienności.

Wędrowna wystawa: muzea i opowieści w Toruniu to część pierwsza toruńskich wędrówek muzealniczych. Zapraszamy do spacerów trasą muzea i opowieści, prowadzącą do dziesięciu niezwykłych, zaskakujących i energetycznych miejsc Torunia. Mamy nadzieję, że Wędrowna wystawa zachęci do dłuższej wędrówki po Toruniu, pokazywanym w każdym z prezentowanych muzeów w innej, oryginalnej formule. Równocześnie i  prywatne muzea toruńskie są także swoistą „opowieścią” o Toruniu.

Spis Muzeów i Opowieści w Toruniu (Wędrowna wystawa)

  1. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93
  2. Bunkier – Wisła, Bulwar Filadelfijski 10
  3. Dom Legend Toruńskich, ul. Szeroka 35
  4. Muzeum Dom PRL-u w Toruniu, ul. Mostowa 13
  5. Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków w Toruniu, ul. Małe Garbary 19
  6. Muzeum Witraży „Nisza”, , ul. Szewska 6
  7. Muzeum Zabawek i Bajek, ul. Ducha Świętego 12
  8. Niewidzialny Dom. Art Gallery Galeria Sztuki, ul. Strumykowa 5 –
  9. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, ul. Rabiańska 9

Materiały tekstowe i zdjęcia pochodzą z publikacji i prezentacji: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Dom Legend Toruńskich, Bunkier – Wisła, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej, Muzeum Dom PRL-u w Toruniu, Niewidzialny Dom, Muzeum Zabawek i Bajek, Muzeum Witraży „Nisza”,  Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków w Toruniu.

 

Wędrowna wystawa: muzea i opowieści w Toruniu powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari pt. Wędrowna wystawa: małe muzea w Toruniu, zrealizowanego dzięki wsparciu GMINY MIASTA TORUŃ oraz Spacery lokalne. Wielkie historie w małym mieście, współfinansowane  w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021 Muzeum Historii Polski i Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny, w ramach programu EtnoPolska 2021 Narodowego Centrum Kultury.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.