Spacery lokalne. Historie polsko-rosyjskie

2020

Kowal, Skępe, Włocławek

Projekt Spacery lokalne. Historie polsko-rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej to kolejna odsłona wędrówek szlakami kultury – szczególnie odnoszącymi się do relacji polsko-rosyjskich, do których w 2020 roku udało się zaprosić mieszkańców kujawskich i dobrzyńskich miejscowości: Włocławka, Kowala i Skępego.

W ramach projektu w 2020 przygotowaliśmy, wspólnie z mieszkańcami i ekspertami, pięć nowych propozycji spacerów śladami różnych kultur, okresów i wydarzeń. Zostały one zaprezentowane w formie wystawy plenerowej, kieszonkowego przewodnika pt. Spacerownik, a także wydarzeń animacji i edukacji kulturalnych w przestrzeni publicznej, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu.

Spacery lokalne Historie polsko-rosyjskie były spotkaniami z mało znanymi, a często również trudnymi tematami związanymi z recepcją dziedzictwa historycznego. Chcieliśmy przypomnieć ogromnie znaczące historie rozwoju gospodarczego i wielokulturowych relacji. Poruszaliśmy również temat pamięci, a także niepamięci o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości. Wydarzenia zwieńczały plenerowe pokazy filmowy, przygotowanie we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmowym Ósemka.

Trzy spośród tegorocznych tras dotyczyły Włocławka: spacer śladami kultury rosyjskiej oraz włocławski szlak ewangelicki, opracowane przez dr Tomasza Dzikiego oraz spacer pt. Co Włocławek zawdzięcza Wiśle?, obmyślony przez dr Tomasza Wąsika z Muzeum Historii Włocławka. Kolejne dwie trasy spacerowe zostały poświęcone Kowalowi i Skępemu. Spacer historyczny w Kowal był już trzecim tego rodzaju wydarzeniem, po ubiegłorocznych dwóch pieszych wędrówkach. Trasy spacerów zostały opracowane przez regionalistę Arkadiusza Ciechalskiego. W 2020 zainaugurowaliśmy również spacery w Skępem. Pierwszy z nich opracowała Bożena Ciesielska, znawczyni historii Ziemi Dobrzyńskiej.

Trasy zostały opracowane i opublikowane w rozbudowanej formie. Powstały zestawy pocztówek, map i tras z opisami, wielkoformatowe tablice wystawowe i plansze. Opracowane trasy zostały udostępnione w formie objazdowej wystawy plenerowej (pierwszy przystanek – Plac Wolności we Włocławku), zorganizowanej wspólnie z Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

Powstała publikacja pt. Spacerownik zawierająca wszystkie propozycje wędrówek – zarówno tegoroczne, jak i te opracowane w roku ubiegłym. Jest to kieszonkowy przewodnik po wybranych miejscowościach: Włocławku, Kowalu i Skępem. Przyjął on formę zestawu pocztówek, zawierającego na odwrocie propozycje tras spacerowych, opisy miejsc, mapki i ciekawostki. Planujemy, że Spacerownik będzie rozwijany i dołączymy kolejne spacery, następne miejscowości.

Spacerownik, czyli publikacja prezentująca spacery i opowiadane podczas ich prowadzenia historie w cykl: Spacery lokalne – Włocławek, Spacery lokalne – Kowal, Spacery lokalne Skępe. Dzięki czemu nie tylko utrwalone zostały efekty projektu w dodatkowej, wydawniczej wersji, ale i pozwalają dotrzeć z historiami polsko-rosyjskimi i lokalnymi opowieściami do szerszego grona odbiorców. Na spacer można wybrać się również online, poprzez stronę szlakikultury.ariari.org, gdzie znajdują się propozycje tras, poszerzone informacje historyczne oraz materiały multimedialne.

Szczegółowe informacje www.facebook.com/FundacjaAriAri oraz www.szlakikultury.ariari.org

Spacer śladami kultury rosyjskiej. Włocławek
Spacer szlakiem ewangelickim. Włocławek
Co włocławek zawdzięcza Wiśle?
Spacer historyczny. Kowal Stare Miasto
Spacer historyczny. Skępe

 

Zwiedzanie miasta i kino w plenerze były uzupelniającymi się częściami projektu pt. Spacery lokalne 2020. Historie polsko-rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, kontynuującego spotkania z trudnymi, ale ciekawymi i mało znanymi historiami, pokazywanymi z nieoczywistych perspektyw. Trasa spaceru przygotowana została wraz z mieszkańcami, uwzględniając nie tylko różne wrażliwości, ale i różne wydarzenia, okresy historyczne i miejsca.

Współpraca: Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka we Włocławku (DKF Ósemka), Urząd Miasta Kowal, Stowarzyszenie Aktywny Kowal.

Współfinansowanie: program Otwarty konkurs 2020 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.