Pamięć o przeszłości dla przyszłości

2020

Włocławek

Pamięć o przeszłości dla przyszłości to wspólny projekt Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Ładowarka z Włocławka, realizowany ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka, którego celem jest stworzenie biblioteki dawnych zdjęć i wspomnień, popularyzowanych poprzez wystawy, spotkania, prelekcje, a docelowo skompletowanie wirtualnej publicznej bazy dawnych zdjęć, wywiadów i pamiątek mieszkańców Włocławka.

Główny celem programu jest utworzenie Społecznego Archiwum Włocławka (SAW), którego misją będzie stworzenie swoistej wirtualnej biblioteki wspomnień, zdjęć i pamiątek naszych przodków, które dzięki popularyzacji poprzez organizację wystaw, otwartych spotkań i publikacji staną się kompendium wiedzy na temat historii społecznej Włocławka opowiadanej przez nas wszystkich.

„Mamy świadomość, jak cenne są rodzinne pamiątki i wspomnienia z nimi związane. Zdjęcia naszych rodziców, biżuteria po babci, wspomnienia pradziadka – wojskowego czy lokalnego przedsiębiorcy, piekarza czy pracownika wodociągów – niesione przez kolejne pokolenia dzieci i wnucząt. Niejednokrotnie są one skrywane w najgłębszych rodzinnych zakamarkach pamięci lub po prostu… w szufladach. Nie zdajemy sobie przy tym sprawy, ile my wszyscy możemy zawdzięczać wspomnianym rodzicom, babciom, czy pradziadkom – naszym Przodkom – włocławianom, kujawiakom, twórcom tego miasta. Stąd idea Społecznego Archiwum Włocławka – oddolnej inicjatywy, która docelowo ma być wirtualną biblioteką wspomnień, fotografii i pamiątek naszych rodzin, których losy rzuciły na włocławskie ulice, podwórka, osiedla… bo ważna jest pamięć i jej pielęgnowanie dla przyszłych pokoleń. I taki cel ma Społeczne Archiwum Włocławka”.
* Fundacja Ładowarka

W ramach projektu stworzone zostanie Społeczne Archiwum Włocławka jako portal i strona SAW w mediach społecznościowych, przeprowadzona zostanie cykl warsztatów i spotkań dokumentacyjnych i historii mówionych oraz gra planszowa: Bitwa o Włocławek 1920.

Projekt „Pamięć o przeszłości dla przyszłości” współfinansowany ze środków fundacji „ANWIL dla Włocławka”, w ramach V edycji Konkursu Grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia”.
Współorganizacja i wsparcie merytoryczne: Fundacja Ładowarka, Urząd Miasta Włocławek, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.