Wędrowna wystawa: symbole niepodległości

2017

Katowice, Kuźniczyska, Olkusz, Radom, Szydłów

W 2017 roku kontynuowaliśmy tworzenie wędrownych wystaw, tym razem w szczególnym ujęciu, bo dotyczącym obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekt zrealizowaliśmy w ramach działań na rzecz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie zajmujemy się małymi społecznościami, starając się w rozmaity sposób opowiedzieć i przedstawić ich niezwykłe historie.

Wspólnie z siedmioma muzeami społecznymi i organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy wystawę złożoną z muzealiów – symboli niepodległości wybranych z ich zbiorów. Opracowane zostały, między innymi: sztandar, czapka, obrazy, dokumenty, listy, odznaki, maska pośmiertna Piłsudskiego, zdjęcia, rowery, koszulki, zegary, wyposażenie wnętrza, „historie mówione”.

W efekcie powstała spójna wystawa, Wędrowna wystawa: kawalerzyści, imigranci i cykliści, zaprezentowana została we wszystkich muzeach biorących udział w przedsięwzięciu oraz udostępniona w wersji mobilnej (aplikacja: symbolewalczace). Wybranie eksponatów, opracowanie koncepcji oraz scenariusza wystawy zostało zrealizowane podczas serii warsztatów, przeprowadzonych wspólnie z młodzieżą i muzealnikami w każdym z partnerskich muzeów.

Współpraca i uczestnicy:
Harcerskie Muzeum Etnograficzne w Katowicach
Izba Tradycji Młynarskich „W Starym Młynie” w Kuźniczysku
Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna” w Kuźniczysku
Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Olkusz
Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów „Sprężyści”
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.