Niewidzialna woda (Wodne Memory)

2015

Kujawy, Ziemia Dobrzyńska

Województwo Kujawsko-Pomorskie to region wody. Największe ośrodki: Toruń, Bydgoszcz i Włocławek, Grudziądz, Inowrocław położone są nad rzekami, Wisła przepływa przez całe województwo (206 km), a liczba jezior to 1002. Systemy kanałów, stawów i sztucznych zbiorników uzupełniają niezwykły, wodny krajobraz.

Istotą projektu była praca animacyjna i edukacyjna, obejmująca opracowanie miejsc „wodnego” dziedzictwa kulturowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Razem z młodzieżą z regionu kujawskiego przeprowadziliśmy ponad dwadzieścia działań i akcji, między innymi: zbieraliśmy „wodne historie”,  na podstawie których powstała gra dla dzieci i młodzieży Wodne Memory – edycja włocławska,  wystawa Niewidzialna Woda oraz cykl warsztatów i spotkań.

Udział w działaniach wzięła młodzież z Włocławka i Radziejowa (Gimnazjum nr 1  we Włocławku, Gimnazjum w Radziejowie – Miejski Zespół Szkół oraz z I Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku). W warsztatach i spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy: Włocławka, Murska, Smólnika, Bobrownik nad Wisłą, Chodrążka k/Lipna, Radziejowa, Izbicy Kujawskiej i Torunia. Ponadto prace odbywały się w kilkudziesięciu miejscowościach: nad Zalewem Wiślanym, na Kujawach (Kowal, Wieniec, Brześć Kujawski, Lubraniec, Choceń, Chodecz, Ciechocinek, Nieszawa) i Ziemi Dobrzyńskiej (Lipno, Dobrzyń n/ Wisłą, Bobrowniki, Barany, Stary Bógpomóż, Rybitwy, Osiek, Fabianki).

Przeprowadziliśmy warsztaty historyczne i dokumentacyjne, filmowe i dziennikarskie. Poza przeprowadzeniem diagnostyczno części projektu, czyli wywiadami i lustracją w terenie, odbyły się specjalne warsztaty i szkolenia: historia nadwiślańska Włocławka (dr Tomasz Dziki), „wodne” w Kolekcji Wag i Miar (opiekun muzeum – Tomasz Pawłowski), spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej i ewangelickiej na Kujawach, warsztaty archeologiczne (dr Alicja Drozd, Krystian Łuczak), warsztaty „Wisła” w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Ewa Alabrudzińska), spotkanie z kapitanem żeglugi śródlądowej w przystań Rejs we Włocławku oraz spotkanie w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Film pt. Niewidzialna Woda.
Opracowanie: Dominik Cieślikiewicz (Stowarzyszenie Ładowarka).
Film przedstawia projekt poświęcony kulturowemu dziedzictwu, związanemu z wodą. Region kujawsko-pomorski to liczne rzeki, strumienie, strumyki, jeziora i wodna infrastruktura. Decydujące znaczenie ma przede wszystkim Wisła, „od której się odwróciliśmy”, jak zauważył kapitan żeglugi śródlądowej – Stanisław Fidelis. Młodzi i starsi mieszkańcy Włocławka, Radziejowa, Bobrownik i okolicznych miejscowości, dokumentowali wodne opowieści, nadwiślany krajobraz i historie społeczności żyjących nad Wisłą.

Wystawa pt. Niewidzialna Woda. Wisła Autobiografia

Gra dla dzieci i młodzieży: Wodne Memory – edycja włocławska.

Organizator: Fundacja Ari Ari
Partner: Stowarzyszenie Ładowarka
Współpraca: Archiwum Państwowe Oddział we Włocławku, Gimnazjum nr 1 we Włocławku, Gimnazjum nr 1 Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, Kolekcja Wag i Miar, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Rejs na Przystani we Włocławku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Pracownia we Włocławku, Wójt Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Nowy Duninów.
Finansowanie: Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego , FIO Mazowsze Lokalnie 2015.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.