Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny: 2022

2022

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Kontynuujemy popularyzowanie unikalnych zjawisk kultury ludowej i zachowywania zanikającego folklor Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi, organizatorami prywatnych i społecznych muzeów i mieszkańcami małych miejscowości, przeprowadzimy kolejny cykl zajęć pt. Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022.

Zbieracze i kolekcjonerzy tworzą jedno z najciekawszych zjawisk kultury. Dokumentują i przechowują często niezwykłe, rzadkie przedmioty, artefakty, czy dzieła sztuki, tworząc w wielu małych miejscowościach prawdziwe centra kultury ludowej. Wspólnie przygotujemy wędrowne wykłady i wystawy skupione na niepowtarzalnych i oryginalnych zwyczajach, realizowane ze społecznościami z małych miejscowości. Wykłady i wystawa mobilna, z wersją multimedialną i zostaną zaprezentowane w kilkunastu miejscach regionu i udostępnione cyfrowo.

Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny jest projektem popularyzującym nieznane zwyczaje, przedmioty, dokumentacje, artefakty związane z ludźmi i kulturą ludową regionu, w którym będziemy przygotować multimedialne wystawy nieznanych zbiorów (niekonwencjonalnych!). Projekt będzie jednocześnie formą utrwalania i popularyzowania zanikającego kulturowego dziedzictwa (materialnego i niematerialnego).

Wykłady i wystawy – od przeprowadzenia kwerendy, dokumentacji, katalogowania, scenariusz wystawy i promocji, po wernisaż, przygotują seniorzy i młodzież we współpracy z twórcami ludowymi i muzealnikami prowadzącymi małe muzea. Przygotujemy cykl zajęć i wystawę podtrzymujących i popularyzujących kulturowy i wspólnotowy fenomen małych miejscowości.

Jednym z tegorocznych tematów będzie kultura kinowa. Wraz z Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Ósemka”, Towarzystwem Kulturalnym im. Poli Negri, Kinem Nawojka z Lipna i Lipnowską Grupą Literacką, kontynuujemy opowieść o „naszych” kinach. Tym razem przygotujemy wystawę multimedialną, opowiadającą o  kinach w małych miejscowościach na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, działających jeszcze do początku XXI wieku.

Wraz z Wędrownym Uniwersytetem Etnograficznym pojawimy się także w Kowalu. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywny Kowal, Urzędem Miasta Kowal, Izbą Pamięci w Zespole Szkół Rolniczych w Kowalu oraz pasjonatami ogrodnictwa, przygotujemy kolekcję etnobotaniczną, łączącą tematykę zieleni miejskiej i dziedzictwa historycznego. „Zielona” kolekcja będzie pretekstem do wyruszenia w świata przodków, równocześnie wspólnego odkrywania relacji człowieka i przyrody.

Wystawa Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego powstanie również w Kłóbce. Wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną, Zespołem Szkół w Lubieniu Kujawskim i działającą pod jej skrzydłami Izbą Regionalną, stworzymy minikolekcję nawiązującą do ratowniczej, ale także społecznej i kulturotwórczej działalności strażaków w regionie.

Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny zawędruje w tym roku także do Skępego, gdzie kontynuować będziemy działania na rzecz dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobrzyńskiej. Wraz z regionalistką, Bożeną Ciesielską, Małym Muzeum w Skępem, Stowarzyszeniem Grupa Historyczno-Poszukiwawcza GUSTAW, Lipnowską Grupą Literacką oraz Urzędem Miasta i Gminy Skępe, stworzymy lapidarium i uporządkujemy cmentarze ewangelicko-augsburskie w Boguchwale, Chodorążku, Łąkiem-Hucie i Łąkiem.

Planujemy warsztaty, spacery, pokazy filmowe, realizację materiałów wideo, wspólne tworzenie ekspozycji, wiele spotkań i jeszcze więcej zabawy. Co wydarzy się jeszcze w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego? O tym już niebawem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022”.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.