Małe Muzea. Federacja

2022-2024

Polska
male-muzea-baner2

Muzea to aktywności obywatelskie w kulturze pozostające marginalizowanymi, „niezauważanymi”, pomijanymi, określane jako „małe”, „nieznaczące” przez samorządy, administrację państwową,
grantodawców, instytucje kultury i społeczne. Istnieje ponad 3500 aktywnych! podmiotów niepublicznego muzealnictwa w Polsce.

Niestety są to często podmioty pomijane i niezauważone. Odpowiedzią na problem jest stworzenie struktury rzecznictwa i monitoringu sytuacji całej branży muzealników prywatnych i społecznych.

Program ma na celu zorganizowania stałej struktury rzecznictwa i monitorującej dla poprawy i zmian prawa, praktyki i warunków działania organizatorów i twórców prywatnych,
społecznych, niepublicznych i nieformalnych muzeów, kolekcji, galerii, archiwów.

Zadanie zostanie zrealizowane w całej Polsce, z udziałem kilkudziesięciu muzeów prywatnych i społecznych. Federacja Małych Muzeów, która docelowo ma zostać powołana jako stały podmiot, będzie działać na rzecz rozproszonych, oddolnych podmiotów podejmujących działalność kolekcjonerską, muzealniczą i wystawienniczą.

Cele strategiczne:

 • Utworzenie struktury monitoringu i rzecznictwa – ogólnopolskiej federacji muzealników prywatnych i społecznych – wypracowywanie i uzgadnianie stanowisk, nagłaśnianie problemów środowiska i branży muzealniczej.
 • Rzecznictwo praw i interesów prywatnego muzealnictwa i kolekcjonerstwa, wypracowywanie propozycji koniecznych zmian prawa i polityki kulturalnej.
 • Poprawa prawnych, politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania prywatnego muzealnictwa i kolekcjonerstwa.
 • Wzmocnienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych, współpracy i aktywizacji na rzecz legislacji i zmiany zarządzania sferą praktyk muzealnych, kolekcjonerskich, archiwistycznych (ochrony dziedzictwa kulturowego).
 • Realizacja cyklu seminariów i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru muzealnictwa społecznego i prywatnego w całej Polsce, w zakresie efektywnego działania w procesie stanowienia przepisów i prawa, dziedziny szczególnie istotne dla muzealniczych NGO, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki ekonomicznej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).
 • Opracowanie repozytorium dobrych praktyk i legislacji działań kulturalnych.
 • Podniesienie kompetencji do udziału w procesie stowarzyszania, działań rzecznictwa i monitoringu, tworzących przyjazną przestrzeń rozwoju muzealnictwa prywatnego i społecznego w Polsce.
 • Zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji muzeów do uczestnictwa w systemowym tworzeniu federacji i udziału w procesie stanowienia przepisów i prawa, regulujących działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego.
 • Zwiększenie zaangażowania muzeów w usprawnienie procesu przeciwdziałania wykluczeniu, stanowienia przepisów i prawa,  podniesienie jego jakości.
 • Budowania zaplecza eksperckiego dla muzealniczej działalności prywatnej i społecznej, podmiotów działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.

  ZGŁOSZENIE MAŁE MUZEA. FEDERACJA – FORMULARZ DO POBRANIA (DOC)
  Zgłoszenie _Małe Muzea. Federacja _form-ok1

zawod-audiodeskryptro-baner

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.