Zapomniane cmentarze. Dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

zapomniane-cmentarze-baner

W ramach kontynuacji projektu i podtrzymania dobrych efektów ubiegłych edycji pracy z dziedzictwem kulturowym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, przeprowadzimy kolejny cykl zajęć, dokumentacji, porządkowania i inwentaryzacji zapomnianych obiektów związanych z żyjącymi jeszcze niedawno na Kujawach społecznościami „nadwiślańskimi”: żydowskimi, olęderskimi, niemieckimi, rosyjskimi.

Wraz z młodymi uczestnikami i mieszkańcami miejscowości na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej będziemy dokumentować i inwentaryzować obiekty zabytkowe, w szczególności tytułowe zapomniane cmentarze. Porzucone, zapomniane, podlegające ciągłej degradacji dziedzictwo kulturowe jest obecne nieomal w każdej miejscowości.  Badania sondażowe, które prowadzimy na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej od 2008 roku, wykazują istnienie ponad 300 obiektów (!) o charakterze zabytkowy, wymagające natychmiastowej interwencji i udokumentowania.

Praca będzie prowadzona w miejscowościach: Teodorowo; Kowal, Skępe, Huta Łęcka, Łąkie, zostaną również przeprowadzone inspekcje w sąsiadujących wsiach. Ze specjalistami konserwacji zabytków, młodzież i mieszkańcy dokonają inwentaryzacji, opracują dokumentację, uporządkują zabytkowe obiekty i dokonają oznaczeń, według przygotowanych przez siebie informacji.

Materialnym interwencjom będą towarzyszyć intensywne działania popularyzujące wiedzę o dawnych mieszkańcach oraz odnalezionych, zabytkowych obiektach. Pokazy plenerowe, multimedialne wystawy, wydanie specjalne periodyku „Kurier. Notatki z terenu” oraz internetowe wizualizacje – wszystko, co wymyślą i przygotują uczestnicy.

zapomniane-cmentarze-tablica

Do wspólnych działań zaprosimy możliwe liczną grupę ludzi, rozwijając i wzmacniając koalicję osób i instytucji pracujących na rzecz społeczności i promocji regionu. Wolontariusze i mieszkańcy będą projektantami całego działania: porządkowania zaniedbanych miejsc, przygotowywania tablic informacyjnych i drogowskazów, promocji i opieki nad zabytkami w swojej miejscowości. Zajmiemy się szczególnie obiektami dziedzictwa kulturowego w powiatach: płockim i gostynińskim.

Opiszemy i oznaczymy cmentarze, zabytki sakralne, zabudowania mieszkalne, gospodarcze i publiczne, charakterystyczny układ miejscowości, pozostałe po osadnictwie olęderskim, niemieckim, żydowskim, ewangelickim, prawosławnym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.

cmentarz-baner
zapomniane-cmentarze-baner2

Dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa/ Projekt pt. Zapomniane cmentarze. Dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, wartość dofinansowania 72400 zł, całkowita wartość zadania 77400 zł. Głównymi założeniami projektu są dokumentacja, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym (materialnym i niematerialnym), zachowanych jeszcze świadectw obecności różnych społeczności „nadwiślańskich”: olęderskich, żydowskich, niemieckich, rosyjskich.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.