Adaptacje. Literatura polska według młodzieży 2020

2020

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Adaptacje 2020 to program dla młodzieży, w którym zachęcamy do czytania oraz zabawy z literaturą i językiem polskim.

Kontynuujemy ubiegłoroczne działania, zapraszając młodych uczestników  przesłania swoich pomysłów na adaptacje wybranych polskich tekstów literackich, w dowolnej formie, na przykład: filmu, spektaklu, słuchowiska, gry komputerowej, terenowej, wystawy, rysunku, obrazu, animacji, słuchowiska i innych. W 2020 roku powstało w ramach projektu kilkanaście małych opowieści, utrwalonych latem kilkudziesięcioma obrazami wykonanymi w różnych technikach malarskich i rysunkowych, przygotowanych przez kilkunastu młodych twórców z Kowala i okolic.

Ideą projektu jest wspólna praca młodych osób z artystami, zachęcająca do czytania i zabawy z językiem polskim.  W 2020 kontynuowaliśmy współpracę z młodymi adaptatorami, którzy podjęli się  opracowania tekstu literackiego w wybranej formy artystycznej. Poprzez wspólne stworzenie adaptacji polskiej literatury, chcemy zainspirować do odkrywania, poznawania, utrwalenia, upowszechnienia polszczyzny oraz twórczej ekspresji.

„Głównym bohaterem plastyczno-literackich zmagań młodych adaptatorów jest książka Justyny Bednarek pt. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). Zadaniem uczestników było zaprezentowanie własnej wizji przygód zaginionych książkowych skarpetek, poprzez wykorzystanie różnorodnych środków plastycznych: farby, pastele olejne, kredki, jak i naturalnych, wyszukanych w najbliższym otoczeniu, jak liście, płatki kwiatów, trawy, piasek, kamyki, dające nieograniczone możliwości wyrażania twórczej ekspresji.

Powstało blisko sto prac plastycznych i kilkanaście opowiadań podążających nowymi tropami przygód „skarpetkowych” bohaterów. Nie bez znaczenia jest format tworzonych prac, sposób twórczego działania oraz atmosfera panująca podczas zajęć. Duży format papieru czy krosna malarskiego daje poczucie swobody i ułatwia twórczy rozmach, czemu także służy praca przy sztalugach na świeżym powietrzu. Tworząc własne  adaptacje, ważna jest także atmosfera jaka powinna towarzyszy podczas zajęć, klimat sprzyjający rozwijaniu wyobraźni, zadawaniu pytań, tworzący poczucie autonomii twórcy, w świecie, gdzie wszystko jest możliwe”. Anna Marcinkowska

Współpraca: Urząd Miasta Kowal, Stowarzyszenie Aktywny Kowal

Adaptacje. Literatura polska według młodzieży to projekt Fundacji Ari Ari, dofinansowany w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020 Narodowego Centrum Kultury.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.