Wędrowna wystawa: muzealia rosyjskie

2017

Olkusz, Szczekociny, Miechów, Charsznica, Nowy Żmigród

Wędrowna wystawa: muzealia rosyjskie jest animacyjnym i edukacyjnym programem na rzecz dialogu polsko rosyjskiego, promującym działalność lokalnych, małych muzeów i wspierających lokalne społeczności.

Wspólnie z małymi muzeami stworzyliśmy multimedialna wystawę nieznanych zbiorów pamiątek, przedmiotów rosyjskiego pochodzenie, odnoszących się także do polsko-rosyjskich relacji, wybranych ze zbiorów czterech małych muzeów społecznych pt. Wędrowna wystawa: samowary i ikony.

Wystawa rosyjskich muzealiów służy budowaniu dialogu, przełamywania stereotypów i barier, a także rozpowszechniania wiedzy o historii i kulturze i polskiej i rosyjskiej. Inspiracją pozostawała odpowiedź na pytanie o sposoby dotarcia z przekonującym przekazem do jak najliczniejszej grupy ludzi, podejmujących dialog, rozumienie i współpracę, nawet w tak trudnym i niepopularnym obszarze, jak polsko – rosyjskie relacje. Wystawa od przeprowadzenia kwerendy, dokumentacji, katalogowania, scenariusz wystawy i promocji, po oficjalne otwarcie, przygotowana i przeprowadzona została we współpracy młodzieży z  muzealnikami prowadzącymi społeczne muzea w Polsce. Muzealnicy, młodzież i specjaliści wspólnie wyszukiwali i opracowywali  muzealia rosyjskie, wraz z ich przygotowaniem do wystawy. Wśród wybranych przedmiotów znalazły się, między innymi: kolekcja samowarów, militaria (klamra do pasa, bagnet/kordzik), dokumenty i archiwalia, krzesło, mała ikona.

Wystawy są multimedialnymi pokazami włączającymi małe muzea w rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie Polski i Rosji. Jednocześnie bardzo pozytywnie wpływają na aktywizowanie lokalnych społeczności, skupiając wokół lokalnych odniesień do historii polsko rosyjskich relacji.

Współpraca i uczestnicy:
Muzeum PTTK w Olkuszu
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Olkusz
Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic
Szczekocińska Izba Regionalne
Muzeum Kapuściane w Miechowie-Charsznicy
Stowarzyszenie „Twórcownia” w Miechowie
Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie
Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu

Finansowanie: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.