Zatopione wsie

2013

Zalew Włocławski, Wlocławek, Płock, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów

Od 2012 roku realizujemy projekt pt. Zatopione wsie, w którym najważniejszym pozostaje poznanie historii ludzi mieszkających nad Wisłą.

Systematycznie dokumentujemy ślady materialne i niematerialne, starając się poznać życie codzienne i tragiczne zdarzenia, które nie omijały społeczności zamieszkujących te tereny. Latem 2013, podczas badawczej części projektu, zebrane zostały relacje biograficzne mieszkańców z okolic Zalewu. Pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu prac budowlanych na Wiśle, przeprowadziliśmy wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi i miast, dzisiaj położonych w pobliżu Zalewu Włocławskiego. Wśród nich znalazły się: Adaminowo, Bachorzewo, Bobrowniki, Brwilno Dolne, Dąb Mały, Dąb Polski, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Józefowo, Karolewo, Kruszyn, Krzewent, Lisek, Ładne, Łochocin, Łęg Witoszyn, Łochocin, Modzerowo, Mursk, Murzynowo, Nowa Wieś, Osiek, Płock, Rybitwy, Smólnik, Soczewka, Stary Bógpomóż, Telążna Leśna, Uniejewo, Wistka Królewska i Włocławek. Zarejestrowaliśmy blisko 60 godzin rozmów z ponad pięćdziesięcioma osobami. Relacje biograficzne mieszkańców okolic Zalewu Włocławskiego opisują życie codzienne, przed i po zbudowaniu tamy na Wiśle w latach 60. XX w., historie zatopionych wówczas miejscowości i przesiedlanych mieszkańców oraz pamięć o społecznościach ewangelickich mieszkających do 1945 roku nad Wisłą, pomiędzy Włocławkiem, a Płockiem.

Projekt w części badawczej i edukacyjnej, został podsumowany wystawą, seminariami i filmem dokumentalnym. Badania są kontynuowane, podobnie jak działania animacyjne i edukacyjne, które kontynuujemy w dwóch projektach: Niewidzialna woda i Wodne Memory.

Film:
Zatopione wsie, reż. Łukasz Kamiński.

Wystawa:
Zatopione wsie, realizacja wywiadów i wystawy: Łukasz Kamiński, Monika Pianowska, Patrycja Rogacz, Justyna Sekuła, Monika Maciejewska [koordynacja].

Współudział i współpraca w realizacji projektu Zatopione wsie 2013:
Ryszard Bartoszewski (zastępca burmistrza Miasta Dobrzyń nad Wisłą)
Tomasz Dziki (Archiwum Państwowego w Toruniu, oddział we Włocławku)
Monika Eska-Kaszubowska (Centrum Doskonalenia i Edukacji
we Włocławku)
Oliwia Krajewska (I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)
Ewa Lewandowicz (Dzierzązna)
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie)
Aleksandra i Jan Skowrońscy (Sołtys Murska)
Damian Rosłonowski (I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)
Grzegorz Ryczkowski (Dobrzyń nad Wisłą)
Tomasz Wąsik (Muzeum Historii Włocławka. Oddział Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)

Organizator: Fundacja Ari Ari
Partnerzy: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Spotkań z Historią, Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku, Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie.
Finansowanie: Projekt realizowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.