Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny

2017

Mazowsze

W 2017 roku zorganizowaliśmy cykl seminariów i szkolenia wspierające twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

Uczestników zapraszaliśmy do udział w warsztatach i jednocześnie budowaniu aktywnego środowiska przedstawicieli lokalnych podmiotów kultury. Spotkania koncentrowały się wokół konkretnych zagadnień:

• jak i gdzie pozyskiwać pieniądze na działalność?
• jak budować wizerunek instytucji przy wykorzystaniu sieci internetowej i mediów społecznościowych?
• jak dobrze i efektywnie współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym?

Podczas spotkań opracowane zostały filmowe wizytówki części z uczestników, w których prezentowane są praktyczne porady dla animatorów kultury (filmy w odnośnikach):
• Ewa Retelewska, Dom Kultury w Przysusze
• Marcin Kozieł, Pracownia artystyczna w Goździkowie
• Józef Konstanty Majewski, Muzeum Nietypowych Rowerów i Pijaństwa w Gołębiu
• Sylwia Gutkowska, Anna Kwiecień, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie
• Paweł Zaniewski, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce
• Prywatne Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich w Górze Kalwarii

W 2017 przeprowadziliśmy serię spotkań w kilku mazowieckich miejscowościach:
• Górze Kalwarii, pow. piaseczyński
• Przysusze, pow. przysuski
• Sierpcu, pow. sierpecki
• Wyszogrodzie, pow. płocki

Od kilku lat, we współpracy ze środowiskiem prywatnego sektora kultury w Polsce, realizujemy projekty badawcze, kulturowe i edukacyjne. Z licznych rozmów, konsultacji i systematycznych diagnoz prowadzonych w różnych regionach kraju, wyłania się obraz świetnych i niezwykle dynamicznych działań wielu tysięcy osób. Tworzą i rozwijają prywatne, rodzinne, czy stowarzyszeniowe instytucje: muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale czy kluby. Ta działalność to przykłady wyjątkowych pasji, talentów przedsiębiorczych i aktywności społecznych. Także od wielu lat diagnozujemy sytuację prywatnej kultury, szukając sposobów rozwiązywania różnorodnych problemów, z którymi zmagają się twórcy prywatnych i społecznych podmiotów kultury.

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.