Muzealia rosyjskie w muzeach społecznych

2015

Bydgoszcz, Giżycko, Skierniewice, Włocławek

Realizując projekt, zaproponowaliśmy po raz pierwszy w Polsce tematykę przedstawienia muzealiów rosyjskich, pochodzących z polskich, małych muzeó społecznych. Programowo staraliśmy się prowadzić całą pracę w duchu dialogu kulturowego, przełamującego stereotypu i uprzedzenia.

Wystawa: MUZEALIA ROSYJSKIE. ŻYCIE CODZIENNE W ZABORZE ROSYJSKIM
Postanowiliśmy sięgnąć do zbiorów niewielkich muzeów w Polsce, aby zbadać, czy posiadają w swoich zasobach jakiekolwiek świadectwa z okresu rosyjskiego zaboru. Chcieliśmy przyjrzeć się lokalnym wymiarom historii, powszechniej znanej raczej ze szkolnych lekcji i podręczników. Znaleźliśmy niewiele eksponatów, za to na tyle ciekawych i różnorodnych, że zamiast naukowej syntezy, proponujemy cztery etiudy, zapraszając na moment do minionego już świata carskiej Rosji.

Katalog wystawy: Muzealia rosyjskie 2015. Życie codzienne w zaborze rosyjskim

Wystawa prezentuje obiekty pochodzące ze zbiorów czterech prywatnych i społecznych muzeów, z terenów północno-wschodniej Polski. Każdy z nich związany jest kulturą Rosji i użyty został jako ilustracja do zaprezentowania opowieści o polsko-rosyjskich relacjach z okresu caratu. Posłużą do tego między innymi: guzik rosyjskiego urzędnika wymiaru sprawiedliwości, fotografia skierniewickiej rady powiatu z 1912 roku, waga stołowa oraz zestaw odważników z tradycyjnymi rosyjskimi mianami, artykuły higieny osobistej oraz grafiki Czerwony Kogut Marca Chagalla i sentymentalny landszaft Moja wieś Issachara Ber Rybacka.
Ekspozycję zaprezentowaną premierowo na terenie Twierdzy Boyen, będzie można zobaczyć również kolejno: we włocławskim Centrum Kultury Browar B, bydgoskim Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Izbie Historii Skierniewic.

Film dokumentalny: Wernisaż wystawy pt. Muzealia rosyjskie. Życie codzienne pod zaborem rosyjskim, Twierdza Boyen – Laboratorium prochowe w Giżycku, 14 listopad 2015.

GOSPODARZE WYSTAWY
Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy to placówka powstała z połączenia pasji i pomysłów dwojga ludzi. Pani Daria Kieraszewicz od lat związana zawodowo z branżą turystyczną chciała stworzyć miejsce, które stanie się kolejną atrakcją Bydgoszczy. Pan Adam Bujny zajmował się m.in. produkcją mydła ekologicznego. Wspólnie stworzyli projekt, który najpierw w formie „Obwoźnej Pracowni Mydła” umożliwiał zaprojektowanie i wykonanie własnego mydła glicerynowego. Od 1 września 2012 roku Muzeum istnieje w formie stacjonarnej.

Izba Historii Skierniewic jest placówką powstałą w wyniku współpracy Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic i władz miejskich. Izba rozpoczęła swoją działalność 17 lutego 1987 roku, w 530 rocznicę nadania Skierniewicom praw miejskich. Placówka mieszcząca się w zabytkowym modrzewiowym dworku, należącym niegdyś do Konstancji Gładkowskiej, jest miejscem spotkań z twórcami kultury i historykami, gdzie organizuje się wystawy historyczne, gromadzi pamiątki oraz promuje lokalnych twórców.

Mazurska Fundacja Sztuki ART PROGRESS w Giżycku, powstała w 2014 roku z inicjatywy Dariusza Matyjasa – marchanda i kolekcjonera sztuki. Głównym celem Fundacji jest szerzenie wiedzy na temat historii sztuki oraz umożliwianie bezpośredniego kontaktu z dziełami malarstwa, grafiki i fotografii zgromadzonymi w bogatej kolekcji organizacji. W zbiorach znaleźć można zarówno dzieła polskich jak i europejskich twórców z XVIII, XIX i XX wieku. W tym m. in. dzieła Pablo Picassa, Salvadora Dali, Marca Chagalla, Zdzisława Beksińskiego czy Franciszka Starowieyskiego. Swoją działalność edukacyjną i wystawienniczą Fundacja realizuje poprzez współpracę m. in. z giżycką Twierdzą Boyen, gdzie podczas cyklicznych wystaw prezentowane są zbiory. Fundacja otwarta jest na współpracę z instytucjami kultury z całej Polski jak również ze szkołami i prywatnymi podmiotami.

Kolekcji Miar i Wag we Włocławku. Twórcami kolekcji są Maria i Marek Sandeccy, którzy przez lata byli jej właścicielami i opiekunami. Obecnie kolekcja, należąca do Jerzego Pietraszewskiego, prezentowana jest w zabytkowych pomieszczeniach Włocławskiego Centrum Kultury, czyli Browaru B. Na wystawie, oprócz odważników pochodzących z najodleglejszych zakątków świata, można także zobaczyć najróżniejsze wagi, które pamiętają czasy naszych pradziadków.

Koncepcja projektu i opracowanie merytoryczne: Stefnia Hrycyk,  Monika Maciejewska, Longin Graczyk, Marek Jakubowski, Zuzanna Skibińska, Bogusław Kosel, Sławomir Majoch.
Muzealnicy prywatni i społeczni: Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress (Giżycko), Kolekcja Miar i Wag (Włocławek), Muzeum Mydła i Historii Brudu (Bydgoszcz), Izba Historii Skierniewic.
Koncepcja plastyczna: Aleksandra Tubielewicz, Tomasz Woźniak, Mateusz Wojnarowski.
Opracowanie dźwiękowe: Dariusz Wancerz.
Opracowanie multimedialne: Kamil Kowalczyk, Piotr Gebała.
Wykonanie wystawy technologiczne: Paweł Ciepielewski.
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych: Studio Tyflografiki TYFLOGRAF.

Wystawa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari, pt. Muzealia Rosyjskie w muzeach społecznych, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.