Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Przeprowadzimy kolejną serię spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim będzie wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej. Dla niewidomych i...
Małe Muzea. Federacja

Małe Muzea. Federacja

Muzea to aktywności obywatelskie w kulturze pozostające marginalizowanymi, „niezauważanymi”, pomijanymi, określane jako „małe”, „nieznaczące” przez samorządy, administrację państwową,grantodawców, instytucje kultury i społeczne....