Spacery włocławskie 2023

Spacery włocławskie 2023

Spacery włocławskie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką, do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych...
Małe Muzea. Federacja

Małe Muzea. Federacja

Muzea to aktywności obywatelskie w kulturze pozostające marginalizowanymi, „niezauważanymi”, pomijanymi, określane jako „małe”, „nieznaczące” przez samorządy, administrację państwową,grantodawców, instytucje kultury i społeczne....
Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Radomiu i w Warszawie.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością...
Україна. Шлях до незалежності.  Куявія  / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Україна. Шлях до незалежності. Куявія / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Bydgoszczy, Jaksicach, Łącku i okolicach.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z...
1300. Żydzi w Kowalu

1300. Żydzi w Kowalu

Projekt jest częścią działań upamiętniających społeczność żydowską, z przywracaniem zapomnianego dziedzictwa żydowskiego Kowala  – zarówno w przestrzeni miasta, jak i pamięci lokalnej społeczności. Realizowaliśmy cykl zajęć dokumentujących i inwentaryzujących...