Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Radomiu i w Warszawie.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością...
Україна. Шлях до незалежності.  Куявія  / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Україна. Шлях до незалежності. Куявія / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Bydgoszczy, Jaksicach, Łącku i okolicach.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z...
1300. Żydzi w Kowalu

1300. Żydzi w Kowalu

Projekt jest częścią działań upamiętniających społeczność żydowską, z przywracaniem zapomnianego dziedzictwa żydowskiego Kowala  – zarówno w przestrzeni miasta, jak i pamięci lokalnej społeczności. Realizowaliśmy cykl zajęć dokumentujących i inwentaryzujących...