1300. Żydzi w Kowalu

1300. Żydzi w Kowalu

Projekt jest częścią działań upamiętniających społeczność żydowską, z przywracaniem zapomnianego dziedzictwa żydowskiego Kowala  – zarówno w przestrzeni miasta, jak i pamięci lokalnej społeczności. Realizowaliśmy cykl zajęć dokumentujących i inwentaryzujących...
Badania: audiodeskrypcje i redukowanie barier

Badania: audiodeskrypcje i redukowanie barier

Realizujemy badania: audiodeskrypcje i redukowanie barier w dostępności kultury.Zapraszamy szczególnie osoby niepełnosprawnościami wzroku do współpracy i udzielenia odpowiedzi na kilka zagadnień dotyczących udostępniania kultury i sztuki. FORMULARZ ANKIETY do...
Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Projekt odpowiada na pilną potrzebę tworzenia systemu organizującego rehabilitację osób niepełnosprawnych w nowym kontekście nakładających się kryzysów: pandemii, uchodźstwa wojennego, wynikającego z nich kryzysu zdrowia psychicznego. Pomoc humanitarna i ośrodek...
Spacery włocławskie 2022

Spacery włocławskie 2022

Spacery włocławskie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką, do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych...